Головна
Міська громада
Аукціони, тендери та конкурси
Сервіс та відпочинок
Контакти Сайти про місто

Офіційна інформація

Центр надання адміністративних послуг
Економіка і бізнес
Міжнародне
співробітництво
Енергозбереження
Будівництво та земельні відносини
Житлово-комунальна
галузь
Гуманітарна сфера
Архів новин
Актуально про головне
20.02.2019

Інформація про наявні залишки лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються за кошти державного та місцевого бюджету  в закладах охорони здоров´я станом на 18.02.2019 року

Докладніше...
19.02.2019

КПКВК  08 1 3230  Виплата державної соціальної допомоги на  дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків

Докладніше...
19.02.2019

КПКВК  08 1 3085  Надання  щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

Докладніше...
19.02.2019

КПКВК  08 1 3084  Надання  тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

Докладніше...
Всі новини
Електронні звернення
Шановні відвідувачі, ви можете звернутися до посадових осіб, зокрема міського голови, секретаря міської ради, першого заступника та заступників міського голови, керуючого справами, а також начальників управлінь та відділів виконавчих органів Новоград-Волинської міської ради за допомогою електронного звернення. Для цього Вам необхідно заповнити форму, подану нижче.
Зверніть увагу, що лист в електронній формі не є офіційним зверненням, він не підпадає під дію норм Закону України "Про звернення громадян", зокрема щодо надання відповіді у встановлений законодавством термін.
Заповніть будь-ласка всі поля (обов’язково) і натисніть "Надіслати".
Ваше прізвище, ім'я та по батькові:
Контактний телефон:
Адреса проживання:
E-mail:
Текст запитання:
Архів запитань та відповідей
Увага! Відповідь отримають лише ті, хто коректно вказав свої контактні дані.
Управління Державної служби
Державна підтримка енергозбереження
Національний форум міст-партнерів ПРООН/МПВСР
СайтСвято-Троїцького кафедрального собору м.Новоград-Волинський

GISMETEO: Погода по г.Новоград-Волынский

 
Знайомство з містом Фотогалерея
Візитівка міста
Історія міста
Символіка
Історичні пам'ятки
Карта міста
Відеоматеріали
Відділ бухгалтерського обліку

Адреса:
 вул. Шевченка, 16, каб. 28, 29 
Начальник:
 Литвин Світлана Василівна 
Телефон:
 5-50-08 


Положення

про відділ бухгалтерського обліку міської ради

1.    Загальні положення
 
1.1. Це положення розроблено у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59 „Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи“ та визначає завдання та функціональні обов’язки відділу бухгалтерського обліку міської ради та повноваження його начальника.

1.2. Відділ бухгалтерського обліку міської ради (далі - відділ)  є виконавчим органом Новоград-Волинської міської ради, який підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, секретарю міської ради.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні“, іншими законами України та постановами Верховної Ради України, нормативними актами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність виконавчого комітету Новоград-Волинської  міської ради, Статутом територіальної громади міста Новограда-Волинського, Регламентом Новоград-Волинської міської ради, Регламентом роботи виконавчого комітету міської ради  та цим Положенням.

2.Основні завдання та функції відділу

2.1.Відділ:

- здійснює ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Новоград-Волинської міської ради;

- забезпечує фіксування в документах достовірної та в повному обсязі інформації про господарські операції та результати діяльності, необхідні для оперативного управління бюджетними коштами, фінансовими  і матеріальними ресурсами;

- забезпечує дотримання бюджетного законодавства при прийнятті на облік бюджетних зобов’язань, своєчасно надає на реєстрацію такі зобов’язання, здійснює платежі відповідно до бюджетних зобов’язань, достовірно та в повному обсязі відображає операції в бухгалтерському обліку та звітності;

- забезпечує контроль за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних ресурсів згідно з затвердженими нормативами та кошторисами;

- у межах своєї компетенції бере участь у розробці проекту структури виконавчих органів міської ради, вносить пропозиції щодо штатної чисельності виконавчого комітету міської ради.

2.2. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, виконує наступні функції:

2.2.1.Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

2.2.2. Здійснює  поточний контроль за:

- дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

- правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;

2.2.3.Своєчасно подає звітність;

2.2.4. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

2.2.5 Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

- використання фінансових, матеріальних та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

2.2.6. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

2.2.7. Забезпечує:

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

- зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

- користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан виконавчого комітету міської ради, результати  його діяльності та рух бюджетних коштів;

- відповідні структурні підрозділи виконавчих органів міської ради даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складання економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства;

2.2.8. Бере  участь у роботі з оформлення матеріалів у випадках нестачі чи крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

2.2.9.Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни  працівників  виконавчого комітету міської ради;

2.2.10. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами виконавчих органів міської ради, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

3.Права відділу

3.1. Відділ має право:

- представляти  виконавчий комітет міської ради в установленому порядку з питань, що відносяться до його компетенції, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

- встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу працівниками виконавчого комітету міської ради первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

- отримувати від виконавчих органів міської ради необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

- вносити міському голові пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

4.Структура відділу та організація його роботи

4.1. Відділ очолює начальник, який є посадовою особою місцевого самоврядування і призначається міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Начальник звільняється з посади міським головою згідно чинного законодавства.

На посаду начальника призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом на державній службі, в органах місцевого самоврядування або на керівних посадах у інших сферах відповідно до вимог нормативно-правових актів.

4.2. Начальник  відділу підпорядкований, підконтрольний та підзвітний міській раді, її виконавчому комітету та міському голові.

4.3. Структуру та кількісний склад відділу затверджує  міська рада.

4.4. Начальник відділу бухгалтерського обліку:

1) організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;

2) здійснює керівництво діяльністю відділом, забезпечує раціональний та  ефективний розподіл посадових обов'язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

3) погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

4) бере у разі потреби участь в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності у бухгалтерських службах бюджетних установ, які підпорядковані виконавчому комітету Новоград-Волинської міської ради;

5) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

6) погоджує кандидатури працівників виконавчого комітету міської ради, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

7) подає міському голові пропозиції щодо:

- визначення облікової політики та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

- визначення оптимальної структури відділу та чисельності її працівників;
призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу;

- вибору та впровадження  уніфікованої   автоматизованої   системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності  виконавчого комітету міської ради;

- створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних, інформаційних та трудових ресурсів;

визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;

- удосконалення  порядку  здійснення  поточного контролю;

- організації навчання працівників відділу з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

- забезпечення відділу нормативно - правовими  актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;

8) підписує звітність та документи, які є підставою для:

- перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

- проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

- приймання і видачі грошових коштів;

- оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

- проведення інших господарських операцій;

9) відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує міського голову  про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

10) здійснює контроль за:

- відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться виконавчим комітетом міської ради;

- складанням звітності;

- цільовим  та  ефективним  використанням  фінансових,    матеріальних , інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

- дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;

- правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

- відповідністю  взятих   бюджетних  зобов'язань  відповідним  бюджетним асигнуванням та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

- станом  погашення  та  списання  відповідно до законодавства дебіторської заборгованості виконавчого комітету міської ради та бюджетних установ, які йому підпорядковані;

- додержанням  вимог  законодавства  під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг при їх закупівлі за бюджетні кошти;

- оформленням матеріалів у випадках нестачі чи  крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

- розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу;

- усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та виконавчими органами Новоград-Волинської  міської ради, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

11) погоджує документи, пов'язані з використанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

4.6. Начальник відділу не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності.

4.7. Працівники відділу, які призначаються на посаду та звільняються з посади у порядку, встановленому законодавством про працю, підпорядковуються начальнику відділу.

4.8. У разі тимчасової відсутності начальника відділу (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов'язків покладається на головного спеціаліста відділу.

5.Фінансування та матеріально-технічне забезпечення відділу

5.1. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету, затверджених у встановленому порядку.

5.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та відповідними законодавчими актами.

6.Відповідальність посадових осіб

6.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

6.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб виконавчого органу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

7.  Заключні положення

7.1 Припинення діяльності відділу здійснюється за рішенням Новоград-Волинської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2 Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Новоград-Волинській міській раді, що передбачена Регламентом міської ради.Секретар міської ради                                                                       О.А.Пономаренко
 

 

[версія для друку]

 
Новоград-Волинський - туристичний
 
Новоград-Волинський - батьківщина
Лесі Українки
Прийом
громадян
Оголошення
До відома новоград-волинців!
21.02.2019

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт Новоград-Волинським РЕМ 21.02.2019 року з 11:00 до 14:00 год. будуть відключені від електропостачання будинки за наступними адресами: площа Лесі Українки,7,9,11,13,15, провулок Медовий. 

Докладніше...
У Новограді-Волинському відбудуться заходи із відзначення 148-ї річниці від дня народження Лесі Українки
20.02.2019

З метою вшанування пам’яті видатної української поетеси Лесі Українки, виховання любові до рідної культури та літератури, розпорядженням міського голови від 12.02.2019 №27(о) затверджено План заходів із відзначення 148-ї річниці від дня народження Лесі Українки:

Докладніше...
До уваги новоград-волинців!
19.02.2019

Щочетверга з 11-00 до 12-00 за телефоном (04141) 5-52-10працює «Гаряча лінія».

Докладніше...
Всі оголошення
Опитування
Чи були хоч раз порушені Ваші права як працівника роботодавцем? (несвоєчасна оплата праці; невиплата заробітної плати; неофіційне працевлаштування; виконання робіт, не передбачених трудовим договором; незаконне звільнення; тривалість робочого дня більша за встановлену законом; тощо)
   Так, порушувались
   Ні, не порушувались
Результати
Архів опитувань
Пошук


Українські міста в Iнтернеті
Українські міста в Інтернеті
Інститут трансформації суспільства
Портал Олега Соскіна - аналітика, статті, коментарі, новини в Україні та за кордоном
OSP-ua.info - События, комментарии, аналитика


Курсы валют
Курсы валют
Курсы валют

TyTa