www.novograd.osp-ua.info

Соціально-економічне становище Новограда-Волинського за січень-квітень 2015 року
28.05.2015
ПРОМИСЛОВІСТЬ

За січень-березень 2015р. промисловими підприємствами міста реалізовано споживачам продукції на 188,1 млн.грн., або 3,7% обласного рівня. Зокрема 51,6%, або 108,4 млн.грн. її було реалізовано за межі України, решта – 42,4% (79,7 млн.грн.) внутрішній оборот. Поставки продукції переробної промисловості склали 90,1% загального обсягу реалізації, підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 8,4%, підприємств із водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 1,6%.

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-березень 2015р. на одну особу по місту становив 3358,9 грн.

ЕНЕРГЕТИКА

На складах підприємств, установ та організацій, які використовують паливо та нафтопродукти на виробничі та комунально–побутові потреби, реалізують їх населенню та працівникам підприємств, а також в постачальницьких та збутових організаціях міста станом на 1 травня 2015р. за оперативними даними в залишках знаходилось: кам’яного вугілля – 59,2 т, автомобільного бензину – 0,7 т, дизельного пального – 9,1 т, мазуту топкового – 10,0 т.

Залишки вугілля кам’яного в порівнянні з попереднім місяцем збільшились на 12,8%, бензину автомобільного на 75,0%, дизельного пального  на 59,6%. Порівняно з попереднім місяцем у квітні зменшилось використання кам’яного вугілля на 85,9%, природного газу на 51,7%,  використання дизельного пального збільшилось на 28,8%, бензину автомобільного на 30,8%.  

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні-квітні 2015р. великими, середніми та вагомими за обсягами малими підприємствами міста виконано будівельних робіт на 2528 тис.грн., що становить 3,0% обласного обсягу.
Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції
за
січень-квітень 2015 року
 
 
Виконано будівельних робіт
тис.грн.
у % до загального обсягу
Будівництво
2528
100,0
Будівлі
2351
93.0
з них
 
 
житлові
15
0.6
нежитлові
2336
92.4
Інженерні споруди
177
7.0
_____________
Примітка. Дані щодо обсягів виконаних будівельних робіт розроблено на підставі короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.

У першому кварталі 2015 року прийнято в експлуатацію житла загальною площею 679 м2 , що становить 2,1% загальнообласного обсягу та на 20,7% менше відповідного періоду минулого року.

ТРАНСПОРТ

Засічень-квітень 2015р. транспортом міста перевезено 3,0 тис.т вантажів, що на 86,3% менше, ніж у січні-квітні 2014р. Вантажооборот проти відповідного періоду минулого року зменшився на 1,2% і склав 1,4 млн.ткм.

Послугами пасажирського транспорту скористались 1912,0 тис. осіб, що на 15,0% менше, ніж у січні-квітні 2014р. Пасажирську роботу виконано в обсязі 33,3 млн.пас.км – на 4,6% менше відповідного періоду торік.
Перевезення автомобільним транспортом по місту
за
січень-квітень 2015 року
 
Січень-квітень 2015р.
Січень-квітень 2015р.                              у % до                                    січня-квітня 2014р.
Перевезено вантажів, тис.т
3,0
13,7
Вантажооборот, млн.ткм
1,4
98,8
Перевезено пасажирів, тис. осіб
1912,0
85,0
Пасажирооборот, млн.пас.км
33,3
95,4
 
 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Зовнішня торгівля товарами та прямі іноземні інвестиції за січень–березень 2015 року

За січень–березень 2015р. обсяги експорту товарів по місту становили 6720,5 тис.дол. США, імпорту – 3722,1 тис.дол. США. Порівняно з січнем–березнем 2014р. вони скоротились на 38,1% та 53,3% відповідно.

Позитивне сальдо склало 2998,4 тис.дол. (за січень–березень 2014р. – 4387,7 тис.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,81 (за січень–березень 2014р. – 1,68).
 
Тис.дол. США
У % до
січня–березня   2014р.
У % до загального обсягу по області
 
 
 
 
Експорт товарів
6720,5
61,9
5,9
Імпорт товарів1
3722,1
46,7
7,5
Сальдо
2998,4
х
х
Коефіцієнт покриття експортом імпорту
1,81
х
х
Експорт послуг
1335,6
149,2
16,7
Імпорт послуг
396,4
118,2
18,6
Сальдо
939,2
х
х
Прямі іноземні інвестиції
на 1 квітня 2015р.3
3108,5
88,92
1,2
на одну особу, дол. США
55,1
88,92
х
____________
1З урахуванням нерозподілених обсягів за містами та районами.

2 До 1 січня 2015р.

3Дані сформовано на підставі інформації юридичних осіб, скоригованої на величину різниці між ринковою та номінальною вартістю акцій, майна тощо. Дані про прямі інвестиції в область є попередніми і можуть уточнюватись у наступних виданнях.

Обсяг експорту послуг міста за січень–березень 2015р. становив 1335,6 тис.дол. США, імпорту – 396,4 тис.дол. Сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 939,2 тис.дол. (за січень–березень 2014р. – 559,9 тис.дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту послуг становить 3,37.

Порівняно з січнем–березнем 2014р. експорт  та імпорт послуг виросли на 49,2% та 18,2% відповідно.

16,7% від обласного рівня обсягу експорту послуг припадає на підприємства міста Новоград-Волинського. В імпорті послуг 18,6% сформовано підприємствами міста.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених в економіку міста Новоград-Волинського за весь період інвестування, станом на 1 квітня 2015р. становив 3108,5 тис.дол США. У розрахунку на одного мешканця міста припало 55,1 дол. США іноземних інвестицій. На підприємствах Новоград-Волинського  зосереджена частина інвестиційних коштів –1,2% від загального обсягу області.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Діяльність підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за 2014 рік

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями (без урахування обороту фізичних осіб-підприємців), за  2014 рік виріс проти рівня попереднього року на 7,5% (у порівнянних цінах), у діючих цінах – на 29,8% і становив 455284,3 тис.грн. Через торгову мережу підприємств за 2014 рік було продано споживчих товарів на суму 440874,6 тис.грн., що складає 96,8% обсягу роздрібного товарообороту за рік.

На 1 особу припадає 8130,1 грн. обсягу роздрібного товарообороту.

Товарооборот міста складає 4,9% від загального обсягу області.

Діяльність підприємств оптової торгівлі

За   2014 р. по м. Новоград-Волинському оптовий товарооборот підприємств, які вказали основним видом діяльності оптову торгівлю, становив 143413,3 тис.грн. (у діючих цінах). Порівняно з минулим роком оптовий товарооборот  зменшився на 20,4%.

У товарній структурі оптового обороту 84,7% займав продаж непродовольчих товарів, 15,3% - продовольчі товари. Питома вага товарів вітчизняного виробництва за    2014р. становила 43,4%.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій міста (по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні-березні 2015 року становила 2597 грн. Розмір заробітної плати  по місту був нижчим середньообласного рівня на 6,4% , порівняно з відповідним періодом минулого року  зріс на 6,3%.

Середньооблікова чисельність штатних працівників у першому кварталі 2015 року становила 8213 осіб.

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОПЛАТА НАСЕЛЕННЯМ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНИХ   ПОСЛУГ

У   СІЧНІ-БЕРЕЗНІ 2015 РОКУ

У січні-березні 2015 р. по місту Новоград–Волинському було нараховано за всі види житлово–комунальних послуг 17124,6 тис.грн., в тому числі за березень 4351,2 тис.грн. Сплачено населенням міста за січень–березень 2015 р. 19013,6 тис.грн., в тому числі за березень 6408,8 тис.грн. (або 103,3% від нарахованого у лютому   2015 р.).

Заборгованість на кінець місяця склала 1601,4 тис.грн., що на 56,2% менше проти минулого місяця.

Найбільшу питому вагу в структурі заборгованості по оплаті населенням житлово–комунальних послуг та електроенергії має централізоване опалення. Кількість особових рахунків по оплаті житла та комунальних послуг за січень–березень 2015 р. становила  64193 одиниць, з них 43,1% рахунків мають заборгованість.  Заборгованість 3 і більше місяців мають 4855 рахунків, що складає 17,6% від загальної кількості боржників.

ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ СУБСИДІЙ

За січень-квітень 2015р. міським відділом субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг було призначено субсидії 711 сім’ям на суму 356235 грн. У квітні місяці призначено субсидії 257 сім’ям на суму 240941 грн. Середній розмір призначеної субсидії за місяць становив 937,5 грн.

У звітному місяці отримали субсидії 2822 сім’ї на суму 2572592 грн. З початку року населенням міста отримано субсидій на суму 5015439 грн.. Заборгованість бюджетів перед організаціями-надавачами послуг на кінець звітного місяця становила 833688 грн.

За січень-квітень 2015р. призначені готівкові субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива для 99 сімей на суму 161534 грн. У квітні призначені субсидії 10 сім’ям на суму 165678 грн. Середній розмір призначеної субсидії за місяць становив 1656,7 грн.

З початку року субсидії отримали 79 сімей на суму 123517 грн. Заборгованість бюджетів з виплати готівкою субсидій на кінець звітного місяця становила 39725 грн.

НАСЕЛЕННЯ

На 1 квітня 2015р. чисельність наявного населення міста Новоград–Волинського за оцінкою становила 56037 осіб. Загальний приріст по місту за січень-березень 2015р. становив 2 особи, 55 осіб – це міграційний приріст. В той же час спостерігалось природне скорочення, яке склало 53 особи. За аналогічний період минулого року загальне скорочення населення становило 25 осіб, з них 17 осіб – це природне скорочення, 8 осіб – це міграційне скорочення.
Чисельність населення на 1 квітня 2015 року та середня
     
за січень-березень 2015 року                      
                                         (осіб)
 
Чисельність
на 1 квітня 2015р.
Середня чисельність за січень-березень 2015 року
Наявне населення
56037
56036
Постійне населення
56360
56359
            
Кількість народжених, померлих та природний приріст (скорочення) населення за січень-березень 2015 року:
 
           
Усього, осіб
Січень-березень 2015 року
у % до січня- березня 2014 року
2015р.
2014р.
 
 
 
 
Кількість народжених
147
161
91,3
Кількість померлих
200
178
112,4
У т.ч. дітей до 1 року
2
2
100,0
Природний приріст, скорочення (–)
-53
-17
311,8
_____________
1 За даними органів реєстрації актів цивільного стану.

Кількість зареєстрованих народжень у січні-березні 2015р. зменшилась на 14 осіб порівняно з січнем- березнем 2014р., що становить 91,3%, смертей зареєстровано на 22 більше від минулорічного (112,4%).

В січні-березні 2015р. по місту Новоград–Волинському міграційний приріст становив 55 осіб, в січні-березні 2014р. спостерігалось міграційне скорочення 8 осіб.


Кур’ята А.Г.
начальник управління статистики
у м. Новоград–Волинському                                                    

 

© Інститут Трансформації Суспільства 2008
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Наша адреса: Україна, 01034, Київ, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28(27), e-mail: editor@osp.com.ua