www.novograd.osp-ua.info

Економіка України за січень—березень 2015 року
20.05.2015
Промисловість


У січні—березні 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. індекс промислової продукції становив 78,6%.

У добувній промисловості й розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 27,2%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 80%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробленої продукції зменшився на 10,1%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 86,7%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги виробництва продукції зменшилися на 12,6%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки індекс промислової продукції становив 48,1%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції обсяг промислової продукції зменшився на 22,6%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів випуск промислової продукції зменшився на 14%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 89,7

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин й устаткування, випуск продукції зменшився на 26%.

У машинобудуванні, крім ремонту та монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 74,9%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зменшився на 15,5%.

 
Сільське господарство

 
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні—березні 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. становив 95,3%, у т. ч. в сільськогосподарських підприємствах — 95,6%, господарствах населення — 95,0%.

За розрахунками, на 1 квітня п. р. площа посіву ярих культур становила 1,7 млн га, що на 35,5% менше порівняно з 1 квітня 2014 р., але вдвічі більше, ніж у середньому на початок квітня у 2011—2013 рр.

За січень—березень п. р. реалізовано на забій 788 тис. т худоби та птиці (у живій вазі), що на 2,0% менше порівняно з відповідним періодом 2014 р., вироблено 2,0 млн т молока (на 3,1% менше) та 4,2 млрд шт. яєць (на 10,1% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 39%, 69% та 32%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень—березень п. р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. зменшився на 0,4%, у т. ч. рослинництва — на 0,8%, а тваринництва — збільшився на 0,5%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень—березень 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. зросли на 70%, у т. ч. продукції рослинництва — у 2,1 раза, тваринництва — на 46%. У березні п. р. порівняно з лютим 2015 р. середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції зросли на 15%, у т. ч. рослинництва — на 17%, тваринництва — на 9%.

 
Будівництво

 
У січні—березні 2015 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 8,3 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні—березні 2015 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 68,7%.

Будівництво споруд скоротилось на 22,0%, у т. ч. нежитлових — на 44,6%. Водночас будівництво житлових будівель збільшилося на 8,9%. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 40,2%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 86,4% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 6,3% та 7,3% відповідно.

Підприємствами п’яти регіонів країни (м. Києва, Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Одеської областей) виконано 61,7% загального обсягу будів ництва. 

 
Зовнішня торгівля товарами

 
У січні—лютому 2015 р. експорт товарів становив 5973,1 млн дол. США, імпорт — 5866,4 млн дол. Порівняно із січнем—лютим 2014 р. експорт скоротився на 33,7% (на 3034,0 млн дол.), імпорт — на 37,0% (на 3441,5 млн дол.). Позитивне сальдо становило 106,7 млн дол. (у січні—лютому 2014 р. негативне — 300,9 млн дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 2129,7 млн дол., або 35,7% загального обсягу експорту, та зменшився порівняно з січнем—лютим 2014 р. на 1064,9 млн дол., або на 33,3% (у січні—лютому 2014 р. — 3194,6 млн дол., або 35,5%). Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Нідерландів, Німеччини та Іспанії.

Серед інших країн світу найбільше експортували товари до Російської Федерації, Туреччини, Китаю, Єгипту та Індії.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 2463,5 млн дол., або 42,0% загального обсягу, та зменшився проти січня—лютого 2014 р. на 750,0 млн дол., або на 23,3% (за січень—лютий 2014 р. обсяг імпорту становив відповідно 3213,5 млн дол. та 34,5%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювали з Німеччини, Угорщини, Польщі та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США та Норве∂ії. 

 
Внутрішня торгівля

 
Оборот підприємств оптової торгівлі за січень—березень 2015 р. становив 243,5 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем—березнем 2014 р. становив 82,3%.

Оборот роздрібної торгівлі за січень—березень 2015 р. становив 219,7 млрд грн, а це 76,1% обсягу січня—березня 2014 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 31,2%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали роздрібну торгівлю, за січень—березень 2015 р. становив 103,9 млрд грн, — в порівнянних цінах це 74,4% обсягу січня—березня 2014 р.

 
Транспорт

 
У січні—березні 2015р. вантажообіг підприємств транспорту становив 68,2 млрд ткм, або 78,5% обсягу січня—березня 2014 р. Підприємствами транспорту перевезено 136,1 млн т вантажів, що становить 76,1% обсягу січня—березня 2014 р.

У січні—березні 2015 р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 62,9 млн т вантажів, що на 24,5% менше, ніж у січні—березні 2014 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень—березень 2015 р. виконано вантажообіг в обсязі 7,6 млрд ткм, який зменшився на 15,8% порівняно з відповідним періодом минулого року та перевезено 31,4 млн т вантажів, що на 29,7% менше, ніж за січень—березень 2014 р.

Водним транспортом за січень—березень 2015 р. перевезено вантажів обсягом 0,9 млн т, що на 2,3% більше, ніж за січень—березень 2014 р.

За січень—березень 2015 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 54,4 млн ткм, що на 35,7% більше, ніж за січень—березень 2014 р. Авіаційним транспортом перевезено 16,8 тис. т вантажів, що на 4,3% більше, ніж за січень—березень 2014 р.

За січень—березень 2015 р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 21,9 млрд пас./км, послугами пасажирського транспорту скористалися 1281,9 млн пасажирів, що становить відповідно 88,1% та 88,7% обсягу січня—березня 2014 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно з січнем—березнем 2014 р. знизилися на 1,3%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 0,6 млрд пасажирів, що на 19,9% менше за обсяги перевезень пасажирів у січні—березні 2014 р.

Перевезення пасажирів морським транспортом збільшилися на 32,1%, у т. ч. закордонні перевезення — у 1,9 раза.

Авіаційним транспортом перевезено 1,1 млн пасажирів, що на 18,3% менше, ніж за січень—березень 2014 р.

 
Ціни і тарифи

 
Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні—березні 2015 р. становив 120,3% (у відповідний період попереднього року — 103,0%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 27,9%. Найбільше (на 75,9%) підвищилися ціни на фрукти. На 58,9—42,2% стали дорожчими овочі, рис, цукор, соняшникова олія, продукти переробки зернових, риба та продукти з риби; на 34,1—26,5% — хліб, макаронні вироби, безалкогольні напої, маргарин.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 3,2%, що зумовлено підвищенням вартості утримання та ремонту житла на 21,0%, скрапленого газу на 10,9%, оренди житла на 4,1%.

Зростання цін у галузі охорони здоров’я на 18,1% насамперед пов’язане з подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 23,4%. Крім того, на 11,9% стали дорожчими амбулаторні послуги.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 26,5% відбулося за рахунок подорожчання автомобілів на 39,9%, палива та мастил на 30,9%, а також транспортних послуг на 16,0%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні—березні 2015 р. становив 118,5% (у відповідний період попереднього року — 102,9%).

У переробній промисловості ціни підвищилися на 21,3%, добувній промисловості й розробленні кар’єрів — на 19,3%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — на 10,8%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні—лютому 2015 р. становив 107,4% (у відповідний період попереднього року — 100,4%).

 
Доходи населення

 
У січні—лютому 2015 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працівників — 10 осіб і більше) становив 3536 грн і порівняно з відповідним періодом 2014 р. збільшився на 10,9%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали: авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, інформація та телекомунікації, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, професійна, наукова та технічна діяльність, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,6—4,3 раза.

У всіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, лише у трьох із них заробітна плата перевищила середню у країні: у м. Києві — 5727 грн, Донецькій області — 4302 грн та Дніпропетровській — 3771 грн. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Тернопільській, Чернівецькій та Херсонській областях і не перевищував 72% середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні—лютому 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. становив 82,3%.

Упродовж січня—лютого 2015 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 19,3%, або на 254,8 млн грн, і на 1 березня п. р. становила 1574,8 млн грн, що дорівнює 5,2% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2015 р.

 
Ринок праці

 
Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15—70 років становила 19,9 млн осіб, з яких 18,1 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,8 млн) — безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15—70 років — 56,6%, а в праце здатному віці — 64,5%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15—70 років становив 9,3%, а працездатного віку — 9,7%.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2015 р. становила 506,8 тис. осіб, або 27,4% усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 79,4% осіб, які мали статус безробітного.

 
Демографічна ситуація

 
Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 березня 2015 р. становила 42 895,7 тис. осіб. Упродовж січня—лютого 2015 р. чисельність населення зменшилася на 33,6 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 4,8 особи.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (38,2 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (4,6 тис. осіб).

У січні—лютому 2015 р. рівень природного скорочення становив 5,5 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність становила 9,7 живонародженого у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність — 15,2 померлого на 1000 наявного населення.

Державна служба
статистики України

У повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.
http://ukurier.gov.ua

 

 

© Інститут Трансформації Суспільства 2008
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Наша адреса: Україна, 01034, Київ, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28(27), e-mail: editor@osp.com.ua