www.novograd.osp-ua.info

Соціально-економічне становище міста Новоград-Волинського за 10 місяців 2014 року
26.11.2014
За січень-вересень 2014р. промисловими підприємствами міста реалізовано споживачам продукції на 462,9 млн.грн., або 3,5% обласного рівня. Зокрема 62,5%, або 289,3 млн.грн. її було реалізовано за межі України, решта – 37,5% (173,6 млн.грн.) внутрішній оборот.

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-вересень 2014р. на одну особу по місту становив 8263,9 грн.     

ЕНЕРГЕТИКА

На складах підприємств, установ та організацій, які використовують паливо та нафтопродукти на виробничі та комунально–побутові потреби, реалізують їх населенню та працівникам підприємств, а також в постачальницьких та збутових організаціях міста станом на 1 листопада 2014р. за оперативними даними в залишках знаходилось: кам’яного вугілля – 81,7 т, автомобільного бензину – 1,6 т, дизельного пального–13,4т, мазуту топкового – 10,0 т. Залишки вугілля кам’яного в порівнянні з попереднім місяцем зменшились на 0,6%, залишки бензину автомобільного збільшились на 77,8% , дизельного пального   в 2,1 раз. Порівняно з попереднім місяцем у жовтні збільшилось використання дизельного пального на 4,5%, бензину автомобільного на 3,3%,   природного газу   в 4,5 раз. 

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні-жовтні 2014р. великими, середніми та вагомими за обсягами малими підприємствами міста виконано будівельних робіт на 2888 тис.грн., що становить 0,7% обласного обсягу.

За 9 місяців 2014 року прийнято в експлуатацію житла загальною площею 2405 м2 , що становить 3,1% загальнообласного обсягу та на 51,3% менше відповідного періоду минулого року.

ТРАНСПОРТ

За січень-жовтень 2014р. транспортом міста перевезено 42,1 тис.т вантажів, що на 54,1% менше, ніж у січні-жовтні 2013р. Вантажооборот проти відповідного періоду минулого року збільшився на 85,8% і склав 4,2 млн.ткм.

Послугами пасажирського транспорту скористались 5239,4 тис. осіб, що на 1,4% більше, ніж у січні-жовтні 2013р. Пасажирську роботу виконано в обсязі 88,0 млн.пас.км – на 21,8% більше минулорічної.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Зовнішня торгівля товарами та прямі іноземні інвестиції

За даними Держмитслужби України та статистичних звітів за січень –вересень 2014р. по місту експортовано товарів на 32723,7тис.дол. США, що складає 6,7% до загального обсягу експорту товарів по області. В порівнянні з відповідним періодом минулого року експорт товарів впав на 2,7%.

Зовнішня торгівля по імпорту товарів в місті за 9 місяців 2014р. впала на 18,5% проти минулорічного і становила 19190,2тис.дол. США. У відсотках до загального рівня по області – 9,1%.

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами за звітний період становить 13533,5тис.дол. США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становить 1,71.

За даними, підготовленими на основі розробки квартальних статистичних звітів форми 9-ЗЕЗ «Звіт про експорт(імпорт) послуг» обсяг експорту послуг за січень-вересень 2014р. по місту становив 3856,3тис.дол. США, що складає 12,9% обласного рівня. В порівнянні з відповідним періодом минулого року експорт послуг виріс на 22,6%.

Обсяг імпорту послуг по місту зменшився на 49,1% проти минулорічного і становив 859,8тис.дол. США за дев’ять місяців 2014 року. Питома вага до обласного рівня – 8,1%.

Сальдо зовнішньої торгівлі послугами по місту становить ─ 2996,5 тис.дол. США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту послуг становить 4,49.

Прямі іноземні інвестиції на 1.10.2014р. становили 3612,6тис.дол. США, приріст до 1.01.2014року - 976,9тис.дол США або 37,1%, при цьому на одну особу припадає 64,1 дол. США, це на 20,9% більше, ніж на 1.01.2014р.

НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

Коло звітуючих організацій по місту Новоград–Волинському   складається з організацій, у яких основним видом діяльності є надання послуг як населенню, так і підприємствам та організаціям. 

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери нефінансових послуг, за січень-вересень 2014р. склав 32856,2 тис. грн., що у ринкових цінах на 0,2% більше рівня 2013р. У відсотках до загального обсягу по області – 1,7%.

Населенням сплачено 14869,9 тис.грн., а це 45,3% загального обсягу послуг по місту за дев’ять місяців.

Обсяг реалізованих послуг у вересні 2014р. становив 3674,8 тис.грн, це на 0,1% більше серпня 2014р.

Населенням сплачено 48,4% загального обсягу послуг міста за вересень 2014.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій міста (по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні-вересні 2014 року становила 2519 грн. Розмір заробітної плати по місту був нижчим середньообласного рівня на 7,0% , порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 1,4% .

Середньооблікова чисельність штатних працівників за 9 місяців 2014 року становила 9244 осіб.

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОПЛАТА НАСЕЛЕННЯМ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНИХ   ПОСЛУГ

У СІЧНІ-ВЕРЕСНІ   2014 РОКУ

У січні-вересні 2014р. по місту Новоград–Волинському було нараховано за всі види житлово–комунальних послуг 28289,5 тис.грн., в тому числі за вересень 1805,7 тис.грн. Сплачено населенням міста за січень–вересень 2014 р. 29915,0 тис.грн., в тому числі за вересень 2179,6 тис.грн. (або 115,5% від нарахованого у серпні   2014 р.).

Заборгованість на кінець місяця склала 1638,9 тис.грн., що на 18,6% менше проти минулого місяця.

Найбільшу питому вагу в структурі заборгованості по оплаті населенням житлово–комунальних послуг та електроенергії має утримання будинків і споруд та при будинкових територій. Кількість особових рахунків по оплаті житла та комунальних послуг за січень-вересень 2014 р. становила 58532 одиниці, з них 24,6% рахунків мають заборгованість. Заборгованість 3 і більше місяців мають 4343 рахунки, що складає 30,1% від загальної кількості боржників.

ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ СУБСИДІЙ

За січень-жовтень 2014р. міським відділом субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг було призначено субсидії 1315 сім’ям на суму 323399 грн. У жовтні місяці призначено субсидії 1059 сім’ям на суму 302535 грн. Середній розмір призначеної субсидії за місяць становив 285,7 грн.

У звітному місяці отримали субсидії 1312 сімей на суму 231792 грн. З початку року населенням міста отримано субсидій на суму 1351744 грн.. Заборгованість бюджетів перед організаціями-надавачами послуг на кінець звітного місяця становила 44120 грн.

За січень-жовтень 2014р. призначені готівкові субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива для 105 сімей на суму 105195 грн. У жовтні призначені субсидії 4 сім’ям на суму 5790 грн. Середній розмір призначеної субсидії за місяць становив 1447,5 грн.

У жовтні місяці готівкові субсидії отримали 3 сім’ї на суму 3693 грн. З початку року субсидії отримали 102 сім’ї на суму 99913 грн. Заборгованість бюджетів з виплати готівкою субсидій на кінець звітного місяця становила 5790 грн.

НАСЕЛЕННЯ

На 1 жовтня 2014р. чисельність наявного населення міста Новоград–Волинського за оцінкою становила 56086 осіб. Загальний приріст по місту за січень-вересень 2014р. становив 37 осіб, з них 64 особи –це міграційний приріст, 27 осіб – природне скорочення. За аналогічний період минулого року загальний приріст населення становив 126 осіб, з них 115 осіб - міграційний приріст, 11 осіб – природний приріст. Середня чисельність наявного населення за січень - вересень 2014р. становила 56067 осіб.          

Чисельність населення на 1 жовтня 2014 року та
середня за січень-вересень 2014 року
(осіб)
 
Чисельність
на 1 жовтня 2014р.
Середня чисельність
за січень - вересень 2014 року
Наявне населення
56086
56067
Постійне населення
56409
56390

Загальний приріст, скорочення (–) чисельності населення за січень-вересень 2014 року:

 
Усього, осіб
У % до січня - вересня
2014р.
2013р.
2014р.
2013р.
Загальний приріст, скорочення (–)
37
126
0,07
0,22
у т.ч.
 
 
 
 
природний
-27
11
-0,05
0,02
міграційний
64
115
0,12
0,20
           
Кількість народжених, померлих та природний приріст (скорочення) населення за січень-вересень 2014 року:

           
Усього, осіб
Січень – вересень 2014 року
у % до січня - вересня 2013 року
2014р.
2013р.
 
 
 
 
Кількість народжених
501
489
102,5
Кількість померлих
528
478
110,5
 у т.ч. дітей до 1 року
5
-
*
Природний приріст, скорочення (–)
-27
11
-245,5
_____________
1 За даними органів реєстрації актів цивільного стану.

Кількість зареєстрованих народжень у січні-вересні 2014р. збільшилась на 12 осіб, що становить 102,5% порівняно з січнем-вереснем 2013р., смертей зареєстровано на 50 більше від минулорічного (110,5%).

У розрахунку на 1000 жителів показник народжуваності в січні - вересні 2014р. склав 11,6 проміле, коефіцієнт смертності – 12,2‰ (на 1000 осіб).
 
          За звітний період зареєстровано п’ять випадків смертності немовлят до 1 року, в січні-вересні минулого року таких випадків не було зареєстровано

Міграція населення у січні–вересні 2014 року:

 (осіб)
 
2014р.
2013р.
число прибу-лих
число вибу-лих
приріст, скоро-чення (–)
число прибу-лих
число вибу-лих
приріст, скоро-чення (–)
 
 
 
 
 
 
 
Всі потоки
735
671
64
812
697
115
В січні-вересні 2014 року по місту Новоград–Волинському міграційний приріст становив 64 особи. В січні - вересні 2013р. міграційний приріст становив 115 осіб.
 
Розподіл померлих від зовнішніх причин у побуті
 за причинами смерті за січень-вересень 2014 року
 (осіб)
 
Січень-вересень 2014р.
 
 
Померло від усіх причин
34
Пішоходи, потерпілі внаслідок транспортного нещасного випадку
5
Особи, що знаходились у легковому автомобілі, потерпілі внаслідок транспортного нещасного випадку
-
Від інших транспортних нещасних випадків
-
Від падінь
-
Від випадкової дії неживих механічних сил
1
Від утоплення та занурення у воду
3
Від інших нещасних випадків із загрозою диханню
3
Від нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум’я
3
Від нещасних випадків, пов’язаних з дією природних факторів 
-
Від випадкового отруєння та дії алкоголю
5
Від іншого випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами
-
Від навмисного самоушкодження (включаючи самогубства)
6
Від наслідків нападів з метою убивства чи   нанесення ушкодження
2
Від випадків ушкодження з невизначеним наміром
4
Від інших причин
2
  

Кур’ята А.Г.
Начальник управління статистики
у м.Новоград–Волинському                                                    
 

 

© Інститут Трансформації Суспільства 2008
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Наша адреса: Україна, 01034, Київ, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28(27), e-mail: editor@osp.com.ua