www.novograd.osp-ua.info

Оголошено конкурс на грант від Європейського Союзу Конкурс проектних пропозицій: Європейський Союз підтримує територіальне співробітництво між Україною та Білоруссю
12.11.2014

Програма територіального співробітництва Білорусі та України підготовлена спільно під керівництвом Міністерства закордонних справ республіки Білорусь та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з урахуванням рекомендацій Програми сприяння територіальному співробітництву країн Східного партнерства (Програми сприяння EaPTC).

Стратегія програми територіального співробітництва

Аналіз економічної, соціальної та екологічної ситуації в регіонах дозволяє робити висновок про те, що територіальне співробітництв прикордонни регіонів      Білорусі та України у відповідності зі стратегією EaPTC може виявитися корисним для рішення трьох типів завдань, які можна вирішити за допомогою окремих національних заходів регіонального розвитку.

Перше завдання
– мінімізувати прямі негативні ефекти «переливу». Тобто, це насамперед, відноситься до зовнішніх ефектів, обумовлених забрудненням річок, повітря, підземних вод, а також проблем, пов'язаних з утилізацією відходів, вирубкою лісів, полюванням, випасом худоби та іншою аналогічною діяльністю, але не обмежується ними. В даний час співпраця такого роду обмежується транскордонними питаннями управління водогосподарською діяльністю у зв'язку з регулюванням подачі води і діяльністю в Чорнобильській зоні. Отже, EaPTC буде сприяти розвитку таких платформ і намагатися уникати конфліктів.

Друге завдання – максимально збільшити безпосередні позитивні ефекти «переливу»: наприклад, сільське господарство та виробництво продуктів харчування.

Напрями, недостатньо розвинені в обох країнах, можна розвивати шляхом співробітництва (наприклад, тренінги з питань митних процедур, спеціальне лікування, послуги туризму.

Третє завдання – розкрити потенціал реляційного/соціального капіталу по обидві сторони кордону.

Підтримка заходів між людьми, що живуть по різні боки кордону, в області освіти, культурі спорту буде формувати реляційний капітал, який знижує перешкоди для спілкування і може сприяти майбутній транскордонній діяльності у багатьох сферах.

Перевага буде надаватися проектам у наступних напрямках:

1. Підтримка малих і середніх підприємств (МСП) шляхом зміцнення інфраструктури, пов'язаної з обміном бізнес‐інформацією, приділяючи особливу увагу транскордонної торгівлі:

- Розробка і організація послуг обміну бізнес‐інформацією для МСП з метою підвищення доступу до інформації про ринок.

- Вивчення митних процедур і застосовної практики шляхом проведення бізнес‐аналізу.

- Розвиток професійних контактів і торгових відносин, які сприяють спільній розробці продукції з більш високою доданою вартістю.

- Спільні дослідження, спрямовані на вивчення потенціалу ринку в прикордонних районах

- Спільні науково‐дослідні проекти з метою покращення доступності транспортного обслуговування на рівні районів на регіональному та транскордонному рівні.

2. Підвищення туристичної та інвестиційної привабливості регіонів:

- Створення мережі (об'єднання) туристичних агентств, операторів, інформаційних центрів і готелів у прикордонних регіонах.

- Створення спільних транскордонних туристичних маршрутів.

- Відтворення туристичних об'єктів з метою відродження внутрішніх транскордонних туристських потоків.         

- Проведення спільних тренінгів для місцевих постачальників послуг в галузі туризму з метою підвищення якості надаваних послуг.

- Відродження і розвиток спільних тренувальних баз для проведення спортивних заходів.

3. Людський капітал і зайнятість, профорієнтація молоді, соціальна інтеграція інвалідів:

- Створення центрів профорієнтації у вузах.

- Професійне навчання та позакласні заходи для молоді.

- Вдосконалення спеціальної інфраструктури для інвалідів.

- Аналіз доступності соціальних послуг для людей з особливими потребами.

- Спільні дії (інформаційні дні, семінари, візити) з метою обміну досвідом з питань підвищення соціальної інтеграції переселенців із зон, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

4. Охорона здоров'я – профілактика захворювань та рання діагностика:

- Обмін передовим досвідом у галузі геронтології та соціальних рішень для старіючогонаселення.

- Обмін інформацією між медичними установами з питань інфекційних хвороб.

- Інформаційні кампанії і проведення спільних публічних заходів дляпопуляризації мобільності і здорового харчування.

- Спільні заходи з поліпшення ранньої діагностики (у тому числі у зв'язку з захворюваннями, пов'язаними з аварією на ЧАЕС)

- Спільні заходи для відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків.

5.Культура, освіта та спорт:

-Створення спільного реєстру об'єктів культурної спадщини (пам'яток, районів, об'єктівтощо)

- Інформаційно‐просвітницькі кампанії з питань культурної та історичної спадщини, у тому числі створення веб‐ресурсів про спільні культурні та історичні території і об'єкти.

- Підвищення культурної обізнаності шляхом проведення спільних заходів у школах.

- Організація та проведення етнографічних фестивалів по обидві сторони кордону.

- Просування угод про співпрацю між закладами культури, та освітніми установами.

6. Рішення спільних проблем екології, зайнятості,

Охорони здоров'я та інших питань, які представляють спільний інтерес і мають транскордонне значення:

- Створення єдиного інформаційного ресурсу для моніторингу транскордонних природних ресурсів, особливо річок, лісових масивів і природоохоронних     територій.

- Спільне вивчення гідроенергетичного потенціалу транскордонних річок.

- Дослідження довгострокових екологічних наслідків Чорнобильської катастрофи, наприклад, забруднення ґрунтів і збезлісення.

- Заходи щодо активізації співпраці екстрених служб на транскордонному рівні

- Заходи щодо вирішення проблеми збору і переробки побутових відходів.

Детальна інформація на сайт http://eaptc.eu/


Начальник відділу економічного аналізу та планування міської ради

 

Світлана Карпінська
 

 

 

© Інститут Трансформації Суспільства 2008
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Наша адреса: Україна, 01034, Київ, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28(27), e-mail: editor@osp.com.ua