www.novograd.osp-ua.info

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 15.10.2013 № 619
25.12.2013

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 15.10.2013 № 619
Про забезпечення реалізації Указу Президента України від 02 серпня 2000 року № 945 "Про гранти Президента України для обдарованої молоді"
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.10.2013 № 619
Київ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 листопада 2013 р.
за № 1874/24406
Про забезпечення реалізації Указу Президента України від02серпня 2000 року №945 "Про гранти Президента України для обдарованої молоді"
Відповідно до Указу Президента України від 02 серпня 2000 року №945 "Про гранти Президента України для обдарованої молоді", підпункту 11 пункту4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року №390, та з метою удосконалення нормативно-правової бази щодо призначення грантів Президента України для обдарованої молоді
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) Положення про Експертну раду при Міністерстві молоді та спорту України з висунення претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді; (завантажити в *doc*)
2) Порядок подання документів на розгляд Експертної ради при Міністерстві молоді та спорту України з висунення претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді (далі - Порядок подання документів); (завантажити в *doc*)
3) форму Типового договору про реалізацію проекту за кошти гранту Президента України для обдарованої молоді (далі - форма Типового договору);(завантажити в *doc*)
4) Порядок перерахування і використання коштів та подання звітів щодо виконання проектів за кошти грантів Президента України для обдарованої молоді (далі - Порядок перерахування і використання коштів). (завантажити в *doc*)
2. Установити, що у випадку подання документів на здобуття гранту Президента України для обдарованої молоді кількома авторами (співавторами) в усіх документах, затверджених цим наказом (крім довідки-об'єктивки), слова "автор (проекту)", "виконавець (проекту)", "одержувач (гранту)", "особа" та інші слова, які узгоджуються з цими словами у числі та стосуються співавторів, уживаються у формі множини.
3. Департаменту молодіжної політики та комунікацій (Хохич І. М.):
1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
2) забезпечувати виконання та реалізацію цього наказу.
4. Департаменту економіки та фінансів (Мироненко Р. А.):
1) щороку передбачати кошти на організаційно-фінансове забезпечення роботи Експертної ради при Міністерстві молоді та спорту України з висунення претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді;
2) забезпечувати перерахування коштів одержувачам грантів Президента України для обдарованої молоді відповідно до Порядку перерахування і використання коштів, затвердженого цим наказом.
5. Департаменту молодіжної політики та комунікацій (Хохич І.М.), Департаменту економіки та фінансів (Мироненко Р.А.) та юридичному управлінню (Йовжій О.М.) забезпечувати укладання договорів між Міністерством молоді та спорту України, відповідним структурним підрозділом, який відповідає за реалізацію державної молодіжної політики, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за місцем реєстрації одержувача гранту та одержувачем гранту Президента України для обдарованої молоді згідно з формою Типового договору, затвердженою цим наказом.
6. Структурним підрозділам, які відповідають за реалізацію державної молодіжної політики, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:
1) здійснювати широке інформування установ та організацій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, молодіжної громадськості відповідного регіону про порядок подання документів на конкурс для отримання гранту Президента України для обдарованої молоді згідно з Порядком подання документів, затвердженим цим наказом;
2) організовувати щороку до 01 березня подання документів на розгляд Експертної ради при Міністерстві молоді та спорту України з висунення претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді для участі в конкурсі з висунення претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді згідно з Порядком подання документів, затвердженим цим наказом;
3) здійснювати в межах компетенції організаційно-методичну роботу з одержувачами грантів і забезпечувати своєчасне та повне подання звітності згідно з Порядком перерахування і використання коштів, затвердженим цим наказом.
7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від30грудня 2005 року № 3513 "Про забезпечення реалізації Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 березня 2006 року за №287/12161 (зі змінами).
8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України згідно з розподілом функціональних обов’язків.
 
Міністр молоді та спорту України Р. С. Сафіуллін
 

© Інститут Трансформації Суспільства 2008
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Наша адреса: Україна, 01034, Київ, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28(27), e-mail: editor@osp.com.ua