www.novograd.osp-ua.info

ЕКОНОМІЧНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ МІСТА НОВОГРАДА-ВОЛИНСЬКОГО У 2012 РОЦІ
12.02.2013
ПРОМИСЛОВІСТЬ МІСТА
За   2012 рік промисловими підприємствами міста Новограда-Волинського   реалізовано споживачам продукції на 520,5 млн. грн., це становить 3,5 відсотки обласного рівня, для порівняння промисловими підприємствами м. Бердичева було реалізовано продукції на 955,0 млн. грн., що становить 6,4% обласного рівня , відповідно м. Коростень – 1584,9 млн. грн. ( 10,6%), м. Малин –752,3 млн. грн. (5,1%), серед районів Житомирської області в загальному обсязі реалізації промислової продукції найбільшу питому вагу займають Володарсько-Волинський, Новоград-Волинський, Житомирський – 4,9 – 4,5%, всі інші значно менше від 2,0% до 0,2%.
Відносно 2011 року реалізація промислової продукції нашого міста в 2012 році збільшилась на 14,0% (відношення розраховано, виходячи із обсягів реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств у звітному та попередньому роках), або це становить 63,9 млн. грн.
По місту Новоград-Волинському найбільшу частку в обсязі реалізованої продукції займають поставки продукції підприємств машинобудування – 63,7 % до загального обсягу (331,6 млн. грн.), проти 2011 року в 2012 році реалізація збільшилась на 54,4 млн.грн., або на 19,6%.
 Підприємствами харчової   промисловості реалізовано споживачам продукції на 60,8 млн. грн. , що становить 11,7% до загального обсягу, що на 2,3 млн.грн., або 3,6% менше, ніж у минулому році , частка реалізованої продукції підприємствами хімічної промисловості становить 8,1% до загального обсягу (42,1 млн. грн.), відносно відповідного періоду минулого року реалізація збільшилась на 8,7% (3,4 млн. грн.). Продукції легкої промисловості реалізовано на 27,5 млн. грн. , що становить 5,3 % до загального обсягу, до минулого року це менше на 10,8% (3,3 млн. грн.), продукції оброблення деревини та виробництво виробів з деревини (крім меблів) продано на 11,2 млн. грн. (2,2%), що на 15,9% більше минулорічного обсягу , в 2012 році значно збільшилась реалізація меблів.
 Збільшили обсяги реалізації ТОВ «Техна», ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод», меблева фабрика «Мірт», ТОВ «Новофарм-Біосинтез», зменшили обсяги ВАТ Новоград-Волинський м’ясокомбінат, ПРАТ ВКФ «Леся», ТОВ «Новотекс», МПП «Райдуга», ПАТ «Біоветфарм», ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин».
ЗАПАСИ ПАЛЬНОГО
 На складах підприємств, установ та організацій, які використовують паливо та нафтопродукти на виробничі та комунально–побутові потреби, реалізують їх населенню та працівникам підприємств, а також в постачальницьких та збутових організаціях міста станом на   1 січня 2013 р. за оперативними даними в залишках знаходилось: кам’яного вугілля – 332,4 т, автомобільного бензину – 3,7 т, дизельного пального – 17,8 т, мазуту топкового – 10,0 т. Залишки кам’яного вугілля в порівнянні з попереднім місяцем збільшились на 15,4%, бензину автомобільного на 68,2%, залишки дизельного пального зменшились на 60,7%.
Порівняно з попереднім місяцем у грудні   збільшилось використання дизельного пального на 7,0%, природного газу на 161,8%, вугілля кам’яного на 75,5%, бензину автомобільного на 46,1%.   
БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Будівельними та ремонтно–будівельними організаціями міста за січень-грудень 2012 року виконано підрядних робіт на 14591,0 тис.грн., що на 3,9% більше, ніж за відповідний період минулого року в перерахунку на індекс вартості будівельно–монтажних робіт та становить 2,2% загального обсягу по області.
Обсяг виконаних будівельних робіт
за січень–грудень 2012 року
 
Виконано
будівельних
робіт,
тис.грн.
У % до
загального обсягу
по області
січня–грудня
2011р.
Усього
14591
2,2
103,9

В 2012 року до переліку звітуючих підприємств, що займаються виконанням будівельних робіт, було довключено 7 підприємств, такі як : ТОВ «Будівельна компанія «Ховга», ТОВ «Будівельна компанія «Євро-фасад», ПП «Будівельна компанія «Крот» ,    ТОВ «Мега-буд-град»,      ПП «Козачок +» ,     ТОВ «Укрпродінвестбуд», ТОВ «Вальд-енд-Візе» .
Із 14 підприємств у 2012 році не було обсягів у 3 організацій (ПП «Термомакс»,   Будівельна компанія «Ховга»,   ВАТ «Гаратбуд», 7 підприємств значно наростили обсяги виконаних будівельних робіт. Суттєве збільшення спостерігається у   ТОВ «Вальд-енд-Візе», ПП «Будівельна компанія «Крот», ПП «Фламінго», ТОВ «Будівельна компанія «Євро-фасад».                                                                           
ТРАНСПОРТ
За 2012 рік автотранспортом міста Новограда-Волинського, який виконує перевезення на комерційній основі, доставлено споживачам 12,5 тис. т вантажів, що на 0,9% менше вантажів, ніж за 2011 рік. Вантажооборот за минулий рік навпаки збільшився майже в три рази порівняно з   минулим роком, у зв’язку із тим, що збільшилася відстань перевезення вантажів. 
Пасажирським транспортом за 2012 рік перевезено пасажирів 6937,2 тис.осіб, що на 2,9% більше, ніж за 2011рік, виконано пасажирську роботу в обсязі 89307,1 тис.пас.км - на 15,0% менше   аналогічного періоду минулого року.
НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ
Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери не- фінансових послуг, за січень–листопад 2012р. склав 32582,3тис. грн., що у ринкових цінах на 37,8% більше рівня 2011р. Одним підприємством сфери нефінансових послуг міста в середньому реалізовано послуг на 486,3тис.грн з початку 2012 року.
За одинадцять місяців 2012 року реалізовано населенню послуг на суму 15097,1тис.грн. або 46,3% від реалізації всіх послуг по місту, у минулому році було реалізовано послуг населенню на 51,0% від обсягу реалізованих послуг (на суму 12070,5тис. грн.). У розрахунку на 1 особу обсяг реалізованих послуг у січні–листопаді 2012р. становить 581грн., що на 37,9% більше минулорічного. Абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг у розрахунку на одну особу до відповідного періоду попереднього року становить 159 грн.
ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
В 2012 році всього було зайнято в економіці міста (по підприємствах, установах, організаціях та їх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) – 9808 штатних працівників, що становить 4,0% до обласного значення.    
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника за 2012 рік становила 2273 грн. і порівняно з минулим роком зросла на 203 грн., або 9,8% ( в 2011 році середньомісячна заробітна плата становила 2070 грн.).
Відносно до обласного показника, який становить 2369 грн. , вона   нища на 4,0%. Різняться за рівнем оплати праці і міста нашої області, так найвища середньомісячна зарплата в 2012 році зафіксована у місті Малині і становила 3233 грн., що на 42,2 % більше, ніж у Новограді-Волинському, та на 36,5% більше середнього рівня по області. Серед міст обласного значення найнижча заробітна плата спостерігається в Бердичеві – 2170 грн., що на 4,7% менше, ніж у нашому місті.
ОПЛАТА НАСЕЛЕННЯМ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНИХ   ПОСЛУГ
У   2012 році по місту Новоград–Волинському було нараховано за всі види житлово–комунальних послуг 42,5 млн. грн., в тому числі за грудень 6,0 млн. грн. За січень–грудень 2012 року населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, - 42,0 млн. грн. (або 98,8% від нарахованих сум).
Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за грудень місяць збільшилась на 16,7% проти минулого місяця і станом на 1 січня 2013 року склала 4,4 млн. грн.
Найбільше заборгувало населення за централізоване опалення і гаряче водопостачання – 2,3 млн. грн., що становить 51,5% загальної суми заборгованості, газопостачання – 1,1 млн. грн., відповідно 25,8%, утримання будинків і споруд та при будинкових територій – 0,7 млн. грн. (16,2%), постачання холодної та гарячої води – 0,3 млн. грн. (6,5%) від загальної заборгованості.
Кількість особових рахунків по оплаті житла та комунальних послуг за 2012 рік становила 58555 одиниць, з них 39,7% рахунків мають заборгованість. Заборгованість 3 і більше місяців мають 8924 рахунків, що складає 38,4% від загальної кількості боржників.
В місті триває процес реструктуризації заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг. За 2012 рік з боржниками укладено 49 договорів на суму 67,9 тис. грн., сума внесених платежів за цей період – 46,0 тис. грн. 
ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ СУБСИДІЙ
За січень-грудень 2012 року міським відділом субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг було призначено субсидії для 2372 сім’ям на суму 374299 грн. У грудні призначені субсидії 82 сім’ям на суму 15758 грн. Середній розмір призначеної субсидії за місяць становив 192,2 грн.
У звітному місяці отримали субсидії 2233 сім’ї на суму 349668 грн. Всього з початку року отримано субсидій на суму 2229878 грн. Заборгованість бюджетів перед організаціями-надавачами послуг на кінець звітного місяця становила 369768 грн.
За звітний період готівкові субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначені 125 сім’ям на суму 128915 грн. У грудні призначені субсидії 1 сім’ї на суму 980 грн. 
Заборгованость бюджетів з виплати готівкою субсидій на кінець звітного місяця становила 80 грн.
 
А. Г. Кур’ята
Начальник управління статистики                               
 

 

© Інститут Трансформації Суспільства 2008
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Наша адреса: Україна, 01034, Київ, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28(27), e-mail: editor@osp.com.ua