www.novograd.osp-ua.info

Інформація про діяльність спостережної комісії Новоград-Волинської міської ради за І півріччя 2012 року
23.07.2012

Спостережна комісія при Новоград-Волинському виконавчому комітеті створена відповідно рішення виконавчого комітету міської ради від 23.06.2004 року № 270 «Про затвердження положення та зміни в складі спостережної виконавчого комітету міської ради».

У своїй діяльності, на протязі звітного періоду, комісія керувалася Конституцією України, Кримінально - виконавчим кодексом України, Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальну адаптацію осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 року № 429 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 року № 1042 «Про внесення змін до Положення про спостережні комісії та іншими нормативно – правовими актами.

Діяльність комісії базувалася на принципах гласності, демократичності, добровільності, відкритості та прозорості.
До складу комісії включено 13 чоловік, з яких половина - це представники громадських організацій міста.
Організація роботи спостережної комісії здійснювалася у відповідності до річного плану. Заходи та завдання, що були заплановані на І півріччя 2012 року виконані у повному обсязі.

У процесі виконання запланованих заходів у діяльності комісії досягнуто певних позитивних результатів. Найголовнішим серед них є те, що завдяки спільним зусиллям спостережної комісії, органів і установ, що відповідно до законодавства, здійснюють соціальний патронаж, органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів досягнуто повного взаєморозуміння у важливості питання боротьби з рецедивною злочинністю, активізації запобіжних заходів, надання раніше судимим гарантій щодо їх адаптації до сучасних умов життєдіяльності в суспільстві, залучення їх до суспільно – корисної праці, створення дієвої системи ресоціалізації.

Формою роботи спостережної комісії, на протязі звітного періоду були засідання. За результатами засідань приймались рішення, які оформлені протоколами.

Спостережною комісією, на підставі інформації органів внутрішніх справ ведеться облік осіб, умовно – достроково звільнених від відбування покарання, організовується громадський контроль за поведінкою зазначених осіб та проведення виховних заходів за місцем їх проживання протягом не відбутої частини покарання.
На протязі І півріччя 2012 року спостережною комісією було проведено 7 засідань.

Пріоритетним завданням у діяльності спостережної комісії на 2012 рік було залучення громадськості до виконання завдань, що на неї покладено. Серед негативних чинників у діяльності спостережної комісії, у звітному періоді слід відмітити низьку активність громадських, правозахисних організацій, а подекуди і органів місцевого самоврядування у питаннях організації громадського контролю за поведінкою умовно – достроково звільнених від відбування покарання та організацією з ними виховної роботи протягом не відбутої частини покарання.

Спостережною комісією будуть направлятися листи з пропозиціями про взаємну співпрацю керівництву підприємств, установ, організацій та навчальних закладів, існуючих на території міста об’єднань громадян. Також комісією планується проведення зустрічей з працівниками й членами об’єднань, трудових колективів, навчальних закладів, розміщення публікацій в пресі та виступів по радіомовленню, проведення інших заходів з метою залучення небайдужих осіб до розв’язання названих проблем.

Враховуючи вищезазначене, роботу спостережної комісії у І півріччі 2012 року вважати задовільною.


В.І.Михальчук
Голова спостережної комісії при
виконкомі міської ради,
секретар міської ради

© Інститут Трансформації Суспільства 2008
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Наша адреса: Україна, 01034, Київ, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28(27), e-mail: editor@osp.com.ua