www.novograd.osp-ua.info

Економіка міста за 5 місяців 2012 року
25.06.2012

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

За січень-травень 2012 року промисловими підприємствами міста реалізовано споживачам продукції на 207,1 млн.грн., або 3,5 відсотки обласного рівня.
У структурі обсягу реалізації переробної промисловості вагому частку займали інвестиційна продукція – 63,0% та товари широкого використання – 22,8%. На сировинну продукцію припало 8,4%, товари тривалого використання – 5,8%.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу по місту становив 3692,8 грн .


БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Будівельними та ремонтно–будівельними організаціями міста за січень-травень 2012 року виконано підрядних робіт на 992,0 тис.грн., що на 15,2% менше, ніж за відповідний період минулого року в перерахунку на індекс вартості будівельно–монтажних робіт та становить 0,6 % загального обсягу по області.
У першому кварталі 2012 року по місту введено в експлуатацію3930 м2 житла, що більше на 9,7% ніж за січень –березень 2011 року . У розрахунку на 10 тис.осіб припадає 696,7 м2.


ТРАНСПОРТ

 

За оперативними даними автотранспортом підприємств, які виконують перевезення на комерційній основі у травні 2012 року доставлено споживачам на 69,9% більше вантажів ніж за травень 2011 року. Вантажооборот за травень 2012 року збільшився на 7,5 рази порівняно з відповідним періодом минулого року.
Пасажирським транспортом спеціалізованих підприємств та фізичними особами – підприємцями за травень 2012 року перевезено пасажирів 696,1 тис.осіб, що на 23,1% більше, ніж за травень 2011року, виконано пасажирську роботу в обсязі 7929,4 тис.пас.км - на 5,6% менше аналогічного періоду минулого року.


ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

За даними Держмитслужби України та статистичних звітів за січень-березень 2012р. по місту експортовано товарів на 9342,1 тис. $ США, що складає 7,8% до загального обсягу експорту товарів по області. В порівнянні з відповідним періодом минулого року експорт товарів виріс на 4,2%.
Зовнішня торгівля по імпорту товарів в місті за 1 квартал 2012р. впала на 20,3% проти минулорічного і становила 5049,7тис. $ США. У відсотках до загального рівня по області – 5,7%.
Сальдо зовнішньої торгівлі товарами за звітний період становить 4292,4 тис. $ США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становить 1,85.
За даними, підготовленими на основі розробки квартальних статистичних звітів форми 9-ЗЕЗ «Звіт про експорт(імпорт) послуг» обсяг експорту послуг за січень-березень 2012р. по місту становив 303,4 тис. $ США, що складає 4,7% обласного рівня. В порівнянні з відповідним періодом минулого року експорт послуг зріс на 38,6%.
Обсяг імпорту послуг по місту виріс на 58,9% проти минулорічного і становив 329,8 тис. $ США за перші три місяці 2012 року. Питома вага до обласного рівня – 19,7%.
Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі послугами по місту становить --26,4 тис. $ США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становить 0,92.
Прямі іноземні інвестиції на 1.04.2012 становили 2849,8 тис. $ США, при цьому на одну особу припадає 50,5 $ США.


ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

 

Діяльність підприємств оптової торгівлі За січень-березень 2012 р. оптовий товарооборот підприємств, які вказали основним видом діяльності оптову торгівлю, становив 37916,2 тис.грн. (у діючих цінах). Порівняно з попереднім періодом минулого року оптовий товароборот зменшився на 28,8% .
У товарній структурі оптового обороту 90,8% займав продаж непродовольчих товарів, 9,2% - продовольчих товарів. Питома вага товарів вітчизняного виробництва за січень-березень 2012р. становила 37,3%.


ТОРГІВЛЯ ТА РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

 

За підсумками роботи підприємств та організацій, що займаються роздрібною торгівлею та ресторанним господарством, загальний обсяг реалізованих ними товарів за січень-березень 2012 року склав – 74086,6 тис. грн.( з урахування міжрайонного обміну), що на 23,6% більше минулорічного показника. Товарооборот торгової мережі складає 94,6% обсягу роздрібного товарообороту за І квартал 2012 року (без врахування обороту фізичних осіб-підприємців). Темп зростання обороту роздрібної торгівлі у порівнянних цінах становив 118,3% до відповідного періоду попереднього року. Абсолютний приріст обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу міста становив 195,3 грн.


НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ


Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери не- фінансових послуг, за січень–квітень 2012р. склав 10503,0 тис. грн., що у ринкових цінах на 36,6% більше рівня 2011р. Одним підприємством сфери нефінансових послуг міста в середньому реалізовано послуг на 154,5 тис.грн з початку 2012 року.
За перші чотири місяці 2012 року реалізовано населенню послуг на суму 5282,3 тис.грн. або 50,3% від реалізації всіх послуг по місту, у минулому році було реалізовано послуг населенню на 55,9% від обсягу реалізованих послуг (на суму 4297,2тис. грн.). У розрахунку на 1 особу обсяг реалізованих послуг у січні–квітні 2012р. становить 187,29 грн., на 36,7% більше минулорічного.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ


Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій міста (по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у першому кварталі 2012 році становила 2062 грн. Розмір заробітної плати по місту був нижчим середньообласного рівня на 4,1% , порівняно з відповідним періодом 2011 року зріс на 6,6% .
Середньоблікова чисельність штатних працівників становила 10031 особу. У середньому на одного штатного працівника відпрацьовано 409 годин , або 88,5% фонду робочого часу.

 

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


ОПЛАТА НАСЕЛЕННЯМ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГУ СІЧНІ - КВІТНІ 2012 РОКУ

 

У січні-квітні 2012 року по місту Новоград–Волинському було нараховано за всі види житлово–комунальних послуг 20087,2 тис.грн., в тому числі за квітень 2768,9 тис.грн. Сплачено населенням міста за січень–квітень 2012 року 19461,2 тис.грн., в тому числі за квітень 3741,3 тис.грн. (або 74,7% від нарахованого у березні 2012 року).
Заборгованість на кінець місяця склала 4520,0 тис.грн., що на 17,7% менше проти минулого місяця.
Найбільшу питому вагу в структурі заборгованості по оплаті населенням житлово–комунальних послуг та електроенергії має централізоване опалення – 57,2%, газопостачання – 18,5%, утримання будинків і споруд та при будинкових територій – 17,6%, постачання холодної та гарячої води – 6,7%, від загальної заборгованості. Кількість особових рахунків по оплаті житла та комунальних послуг за січень–квітень 2012 року становила 58261 одиниць, з них 48,4% рахунків мають заборгованість. Заборгованість 3 і більше місяців мають 6232 рахунків, що складає 22,1% від загальної кількості боржників

 

ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ СУБСИДІЙ

За січень-травень 2012 року міським відділом субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг було призначено субсидії для 238 сімей на суму 29175,0 грн. У травні призначені субсидії 107 сім’ям на суму 4562 грн. Середній розмір призначеної субсидії за місяць становив 42,6 грн.
У звітному місяці отримали субсидії 132 сім’ї на суму 7136 грн. Всього з початку року отримано субсидій на суму 1373673 грн. Заборгованість бюджетів перед організаціями-надавачами послуг на кінець звітного місяця становила 197104 грн.
За звітний період готівкові субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива не призначались. Заборгованості бюджетів з виплати готівкою субсидій на кінець звітного місяця немає.

РИНОК ПРАЦІ

 

В місті Новоград–Волинському станом на 1 червня 2012 року за даними державної служби зайнятості кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку становила 1003 особи, що на 4,0% більше, ніж на 1 травня 2012 року і на 1,5% менше, ніж на 1 червня минулого року.
Офіційного статусу безробітних набули 93,4% незайнятих трудовою діяльністю (937 осіб). Серед безробітних більше половини (66,4%) становили жінки та 49,5% - молодь у віці до 35 років.
Рівень зареєстрованого безробіття протягом місяця зріс і становив на 1.06.2012 року 2,7%. Впродовж травня місяця потреба підприємств, установ та організацій міста в робочій силі зросла на 24,1% і на 1 червня 2012 року становила 139 осіб. Порівняно з відповідним періодом минулого року цей показник знизився на 25,3%. Навантаження на одне вільне робоче місце (7 осіб) зменшилося відносно попереднього місяця на 22,2%.

НАСЕЛЕННЯ

На 1 травня 2012 року чисельність наявного населення міста Новоград–Волинського за оцінкою становила 56106 осіб. З початку року чисельність зросла на 40 осіб. При цьому спостерігався природний приріст – 4 особи та міграційний приріст – 36. За той же період минулого року загальний приріст населення становив 30 осіб: 28 осіб – природне скорочення та 58 – міграційний приріст. Середня чисельність наявного населення за січень–травень2012 року становила 56086 осіб.
Кількість зареєстрованих народжень у січні-квітні 2012 року зросла на 13 випадків (6,6%) порівняно з відповідним періодом 2011 року, смертей зареєстровано на 19 (8,4%) менше від минулорічного, що призвело до природного приросту населення на 4 особи.
За звітний період не зареєстровано випадків смертності немовлят до 1 року, в минулому році був 2 випадки.
За чотири місяці 2012р. по місту Новоград–Волинському спостерігається міграційний приріст – 36 осіб, тоді як в 2011р. спостерігався міграційний приріст 58 осіб. Серед прибулих в місто Новоград–Волинський 56,9% (153 особи) – становили мешканці Житомирської області, 40,9% (110 осіб) – жителі інших областей України, 202% (6 осіб) – прибули з країн СНД та далекого зарубіжжя.
Серед вибулих 46,4% (108 осіб) - виїхали в інші населені пункти Житомирської області, 52,8% (123особи) - виїхали до інших регіонів країни, 0,8% (2 особи) – виїхали до країн СНД та країн далекого зарубіжжя.

 Відділ економічного аналізу
та планування міської ради

© Інститут Трансформації Суспільства 2008
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Наша адреса: Україна, 01034, Київ, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28(27), e-mail: editor@osp.com.ua