www.novograd.osp-ua.info

Система подання звітів в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису
25.07.2011

Система подання звітів в електронній формі Пенсійного фонду України запроваджується на виканання Законів України „Про електронні документи та електронний документообіг”, „Про електронний цифровий підпис”, „Про загальобов’язкове державне пенсійне страхування”, Порядку застосування електронного підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 28.10.2004 № 1452, Порядку подання звітів до Пенсійного фонду України в електронній формі, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 19.05.2007 № 7-7.

Запровадження системи подання звітів в електронній формі має багато цілей. Найголовнішими є:
зменшення часу на підготовку та подання звітів страхувальником;
зменшення часу на обробку звітів органами Пенсійного фонду;
запровадження електронного документообігу між Пенсійним фондом і страхувальниками;
зменшення кількості помилок у звітах страхувальників.

Якщо проаналізувати місячну звітність, яка надходить до системи персоніфікованого обліку в місті Новоград-Волинський, можна зробити висновок, що обробка даних потребує великих ресурсів-робочих місць, часу, відповідних технічних засобів. Але кількість необхідних ресурсів можна зменшити шляхом подання звітів в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису. 

Сьогодні ми приймаємо звіти до системи персоніфікованого обліку від страхувальників юридичних та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників на електронних або інших носіях. Обов’язковим елементом такої схеми є візуальний контроль на співпадання електронного варіанту з паперовим. Оригінальним є саме паперовий документ. 

В системі подання звітів в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису, оригіналом є електронний документ, що надійшов від страхувальника. Цей звіт після проведення відповідних контролів безпосередньо заноситься у базу даних. В даному випадку спеціаліст не має права вносити в базу жодних правок. Це буде рівноцінним внесенню правок в паперовий документ. 

На сьогоднішній день Інформаційним центром персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України розроблено програмне забезпечення „Автоматизоване робоче місце”. Звіт Страхувальника” (АРМ ЗС) для формування та подання платниками звітів до управлінь Пенсійного фонду України. В АРМ ЗС започаткована уніфікація з метою формування всіх видів звітів до Пенсійного фонду. 

Для спрощення процедури формування страхувальником інформації розроблено механізм завантаження даних з програм, що використовуються бухгалтерами підприємств для розрахунку заробітної плати. В зазначеному програмному забезпеченні є відповідні контролі даних звітів. Таким чином, звіт в електронній формі формується у відповідному форматі з виконанням необхідних контролів. Це приводить до зменшення кількості помилок у звітах.

Це головні завдання, що стоять перед Системою подання звітів в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису Пенсійного фонду України. 

Страхувальники за допомогою прикладного програмного забезпечення та АРМ ЗС формують звіти в електронній формі. Після формування за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, яке надається акредитованим центром сертифікації ключів, на звіт накладається криптографічний захист та до нього додається електронний цифровий підпис. Таким чином формується електронний документ – звіт до Пенсійного фонду України. 

Центр прийому звітів в електронній формі виконує роль управління Пенсійного фонду України в місті Новоград-Волинський. В центрі здійснюється прийом звіту, розшифрування звіту, перевірка електронного цифрового підпису, технологічні перевірки отриманого звіту. Після проведення усіх цих контролів страхувальнику передається квитанція, в якій зазначається результат прийому файлу, дата та час прийому.

Інформацію про Систему подання електронних звітів можна отримати на сайті http://www.spov.com.ua 


Начальник відділу персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж Храпійчук В.В.

© Інститут Трансформації Суспільства 2008
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Наша адреса: Україна, 01034, Київ, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28(27), e-mail: editor@osp.com.ua