www.novograd.osp-ua.info

Новоград-Волинський: Методичне забезпечення навчально-виховного процесу
16.09.2010

Якість навчально-виховного процесу школи, його результати певною мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності. 


З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у школах інформаційно-методичний центр управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради проводить спеціальну методичну роботу, яка спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримку в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку. 

У процесі методичної роботи здійснюється підвищення наукового рівня вчителя, підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, кваліфікована допомога з теорії та практики діяльності. 


Однією з форм методичної роботи з педагогічними кадрами є робота міських методичних об'єднань вчителів або предметних комісій — центр методичної роботи, вивчення і втілення досягнень теорії та передового досвіду в практику навчання конкретних навчальних дисциплін. Напередодні початку нового навчального року у місті відбулися засідання міських методичних об’єднань (ММО). 

На засіданні ММО вчителів початкових класів (методист В.К.Лінчук) обговорили методичні особливості роботи за програмою 12-річної системи навчання, державним стандартом, затвердженим в 2001 році, підручниками 2001-2010 років видання. Відбулося активне обговорення нового Стандарту початкової освіти. 

На засіданні ММО вчителів української мови та літератури (методист О.В.Огородник) обговорено проект Концепції літературної освіти в 11-річній загальноосвітній школі, актуальність якої викликана переходом на 11-річне навчання, введенням профільного навчання, важливістю підвищення рівня загальної культури та моралі в сучасному суспільстві. Члени ММО вчителів української мови та літератури ознайомились з методичними рекомендаціями МОН шодо вивчення української мови та літератури в ЗНЗ у 2010-11 н.р., опрацювали програму з української мови та літератури для 10 класу, розглянули вимоги до планування та проведення уроків, до оформлення записів у зошитах та журналах. 


Цікаво відбулося обговорення планів спільної діяльності філологів на новий навчальний рік.
Концепція літературної освіти в 11-річній школі покликана підвищити ефективність викладання літератури, посилити її вплив на процес становлення особистості школяра, формування його загальної культури, національної свідомості й громадянської позиції. Адже світова література – це не тільки вивчення власне літератури, її художніх вартостей, це ще й потужний важіль виховання. Ось чому одним з актуальних питань, яке розглядалося на засіданні ММО вчителів світової літератури (методист І.М.Буцукіна), стало обговорення даного проекту. Крім того, вчителі, які працюють у 10-х класах, мали змогу познайомитись з новою програмою для 10-го класу, календарно-тематичним плануванням, новою фаховою методичною літературою. 

Математика є базовим предметом, а тому вивчається учнями в класах усіх профілів, але на різних рівнях. Зміст навчання визначається державними програмами з математики для кожного з рівнів і реалізовано у відповідних підручниках, створених у 2010 р. У зв’язку з цим було проведено засідання ММО вчителів математики міста (методист Н.В.Бучинська), що викладають в старшій школі. Були розглянуті особливості вивчення математики на усіх трьох рівнях (стандарт, академічний, профільний) та нові підручники. Електронні версії підручників були представлені керівником ММО Косенко І.Д. у вигляді презентації. На засіданні висвітлені питання про ведення та заповнення шкільних журналів, про перевірку та підпис зошитів з предмету (прийняте рішення про виставлення за ведення зошитів з математики в школах міста максимального балу «10») та інші. 

На методичному об’єднанні вчителів-логопедів (методист І.В.Житня) більша частина часу була присвячена питанню підготовки до обласного семінару з теми «Удосконалення розвитку мовлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в спільній діяльності навчальних закладів та сім’ї», який відбудеться в місті у жовтні 2010 р. Детально були обговорені формат проведення методичного заходу, етапи підготовки, змістовне наповнення виставки методичних матеріалів та електронної презентації роботи методичного об’єднання. 

Головним питанням ММО вчителів хімії (методист С.А.Бондарчук) було планування навчально-виховного процесу з хімії у 10-му класі, відповідно до Концепції профільного навчання у старшій школі, адже кожен з профілів передбачає вивчення предметів на одному з трьох рівнів змісту освіти (рівень стандарту, академічний рівень, профільний). Щодо навчально-методичного забезпечення вивчення хімії в 10-х класах ЗНЗ розглянули перелік авторів підручників, рекомендованих МОН України та їх електронні версії, розміщені на сайті МОН України.

На ММО вчителів історії та правознавства розглядалося питання викладання правознавства в 9-10 класах за новою програмою, рекомендовано підручники та навчально-методичні посібники. Викладання та планування шкільних історичних курсів у старшій школі залежить від профілю 10-го класу. Актуальним залишається питання синхронного планування історії України та всесвітньої історії.
Особливістю ММО вчителів біології було роз’яснення відмінностей змісту навчального матеріалу у 10-х класах згідно обраного профілю, складеного відповідно до стандартного та академічного рівнів змісту освіти. Розглядалося питання оцінювання навчальних досягнень учнів з біології, виставлення тематичної оцінки, проведення практичних, лабораторних та контрольних робіт. 

В рамках ММО вчителів географії розглядалося питання вивчення географії у 10-х класах - у 2010-2011 навчальному році, яке здійснюватиметься у межах систематичного курсу «Соціально-економічна географія світу». Цей курс має інваріантне ядро змісту, визначене програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. Проте, обсяг і глибина викладу навчального матеріалу, а також його прикладна спрямованість може, за бажанням учителя, дещо відрізнятися в класах, що працюють за рівнем «стандарту». 

На ММО вчителів фізичного виховання наголошувалося, що основною метою навчального предмета «Фізична культура» є: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя. При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури також враховуються: особисті досягнення школярів протягом навчального року; ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у змаганнях всіх рівнів.
 
Для попередження нещасних випадків слід дотримуватись вимог безпеки під час проведення занять а, особливо, при складанні контрольних навчальних нормативів, коли учні виконують вправи з максимальним навантаженням. Контрольні навчальні нормативи складають учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я.
Учні, які за результатами медичного огляду тимчасово віднесені до спеціальної медичної групи, відвідують обов’язкові уроки, але виконують корегувальні вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані. Таким учням можна виставляти поточну оцінку за знання і техніку виконання корегувальних вправ (за сприятливих для учня умов), а наприкінці навчального року ставиться «Зараховано». 

У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом контрольних навчальних нормативів не здійснюється, а також обмежується виконання вправ з максимальною інтенсивністю. Вивчення предмета у 10-11 класах здійснюється окремо для юнаків і дівчат. Поділ класу на групи здійснюється згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128. При наявності можливостей уроки фізичної культури в 5-9 класах також варто проводити для дівчат і хлопців окремо. 

Секційна нарада вчителів музики, традиційно, була наповнена емоціями (в ході інтерактивної гри «Яскрава подія минулого навчального року в моїй роботі»), творчими ідеями та їх бурхливим обговоренням. Родзинками засідання стали ідеї керівника методичного об’єднання Шевлі А.С. про необхідність створення на базі ІМЦ Школи педагогічного досвіду, з метою удосконалення професіоналізму та забезпечення консультування вчителів музики та проведення міського фестивалю вокального співу в листопаді 2010 року. 

Особливістю вивчення фізики в старшій школі (в порівнянні з основною школою) є глибина й обсяг вивчення фізичних теорій і застосування отриманих знань для розв’язання теоретичних та експериментальних завдань. Педагоги нашого міста говорили про необхідність постійного удосконалення матеріальної бази для реалізації одного із важливих видів навчальної діяльності фізичного експерименту. 

В порівнянні з іншими навчальними предметами, де зміни в програмовому забезпеченні відбулися лише в старшій школі, трудове навчання зазнало найглобальніших змін – програма змінилася докорінно починаючи з 5 класу. 2010/2011навчального року учні 5-9 класів навчатимуться за програмою «Трудове навчання». Особливістю є те, що за новою програмою передбачено інваріантну (обов’язкову) та варіативну складові, які приблизно рівні між собою. Інваріантна складова вивчається у першому півріччі, варіативна – у другому. 

Навчальний заклад самостійно формує змістове наповнення варіативної складової з запропонованих варіативних модулів. Варіативні модулі обирає вчитель у залежності від матеріально-технічної бази, фахової підготовки, регіональних традицій та бажання учнів. Вивчення варіативних модулів відбувається за окремо розробленими програмами. У старшій школі учні вивчають курс «Технології» (якщо в школі передбачено універсальний та технологічний профілі) за тими ж навчальними програмами, що минулого року. 

Проведені засідання методичних об’єднань дозволили з’ясувати проблеми та обговорити шляхи їх вирішення у поточному навчальному процесі. Попереду реалізація ідей, планів та спільних творчих педагогічних проектів. 


П.К. Ліневич,
завідувач інформаційно-методичного центру
управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради© Інститут Трансформації Суспільства 2008
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Наша адреса: Україна, 01034, Київ, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28(27), e-mail: editor@osp.com.ua