www.novograd.osp-ua.info

Перший міський методичний фестиваль уроків християнської етики
08.02.2010

У червні 2009 року у Новограді-Волинському з ініціативи управління освіти і науки, інформаційно-методичного центру проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію „Виховання дітей та молоді на духовно-моральних цінностях: досвід, проблеми, перспективи”. 

Учасники конференції дійшли згоди у тому, що для побудови демократичного високоморального громадянського суспільства в Україні потрібна інтенсивніша співпраця між Державою, Церквою, Освітою та Наукою. 

У резолюції конференції зазначено, що «формування основ християнської моралі сприятиме відродженню української нації». Саме тому, починаючи з цього навчального року, у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів міста запроваджено навчальний предмет «Християнська етика». Задля якісного викладання курсу міським управлінням освіти і науки профінансовано придбання підручників, хрестоматій, зошитів для учнів 5-х класів та курсову перепідготовку вчителів цього предмету. Починаючи з листопада 2009 до лютого 2010 року, без відриву від роботи проведено 100-годинне навчання вчителів. Лекції, семінари проводили викладачі Національного університету «Острозька Академія», богослови та педагоги інших вищих навчальних закладів України (Запоріжжя, Сімферополя, Чернівців, Івано-Франківська, Львова, Рівного, Хмельницького, інших міст). На завершення курсового навчання, інформаційно-методичним центром на базі ЗОШ №5 організовано 5 лютого 2010 р. фестиваль уроків християнської етики: публічне представлення 19 вчителями усіх шкіл Новограда-Волинського розробок уроків з християнської етики. 

Фестиваль відкрив міський голова М.П. Боровець, який підкреслив важливість впровадження нового міжконфесійного навчального курсу. Це свідчить про підтримку міською владою духовно-марального виховання серед дітей та молоді. Доктор педагогічних наук, професор, декан гуманітарного факультету НУ «Острозька академія» В.М. Жуковський наголосив на важливості компетентнісного підходу до викладання «Християнської етики», методично обґрунтованого підходу до інформування школярів про християнські чесноти, прищеплення християнських моральних цінностей. До привітання учасників фестивалю долучилась начальник управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради О.В. Ільяхова, яка наголосила на важливості фестивалю для викладання християнської етики у школах міста, формування свідомої та відповідальної особистості. Завідувач інформаційно-методичного центру П.К. Ліневич відмітив необхідність формування загальнолюдських цінностей, виховання відповідних рис характеру учнів на основі християнських моральних цінностей, мовленнєву, комунікативну та діяльнісну сфери учнів на основі християнських цінностей. 

Перед початком практичної частини вчитель християнської етики СШ №4 Н.Д. Палій прочитала молитву. Після чого педагогам була надана можливість презентувати власні розробки уроків. На фестивалі були представлені розробки тем з курсів «Етика: духовні засади», «Християнська етика»: «Добро і зло», «Вміння прощати», «Готовність до шлюбу… Громадянський шлюб: “за” і “проти”», «Віра та довіра», «Поняття моральної норми. Людяність і справедливість як основа сучасного етикету», «Громадянство. Патріотизм», «Любов до свого народу», інші. Для цього вчителі використовували різні форми та методи викладання християнської етики: пояснення, розповідь, роботу з підручником (читання (вчителем, учнем, учнями) вголос або про себе), бесіду (фронтальну, групову, парну), демонстрування та ілюстрування, метод прикладу, аналіз конкретних ситуацій, проектну технологію.
Справжнім феєрверком стала продемонстрована вчителями панорама методичних прийомів при введенні нових понять і термінів, розповідей Біблійних історій, оповідань повчального змісту, ілюстрацій навчального матеріалу (мультфільми, відеофільми, музичні твори), прикладів із повсякденного життя, моделювання реальних, практичних ситуацій, використання практичних завдань для виконання після уроків. Більшість педагогів використовували власний практичний досвід викладання предметів морально-етичного спрямування. 

В атмосфері піднесеності, зацікавленості, взаємної підтримки протягом майже п’яти годин вчителі ділилися власними розробками. Це дало змогу ще раз переконатися у великому потенціалі впливу християнських моральних цінностей на виховання духовного потенціалу дітей шкільного віку, моральну свідомість школяра, впливу релігії на формування моралі та свідомості. 

Підводячи підсумки фестивалю, професор В.М. Жуковський наголосив: «Організатори фестивалю обрали дуже вдалу форму підсумкового засідання. Звичайно, це вимагало від його учасників концентрації додаткових психологічних та фізичних зусиль, але на фестивалі Новоград-Волинські вчителі показали змістовність розробок уроків і тим самим підтвердили високу методичну підготовку та професіоналізм». 

На завершення фестивалю його учасники обговорили подальші спільні плани взаємодії: незабаром відбудеться урочисте вручення учасникам фестивалю сертифікатів про закінчення курсової перепідготовки та буде підготовлена збірка авторських розробок уроків з християнської етики учасників фестивалю. 


Завідувач інформаційно-методичного центру П.К.Ліневич

© Інститут Трансформації Суспільства 2008
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Наша адреса: Україна, 01034, Київ, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28(27), e-mail: editor@osp.com.ua