www.novograd.osp-ua.info

Обговорюємо Конституцію Президента України Віктора Ющенка
30.09.2009
Як відомо, на всенародне обговорення винесено проект Закону України „Про внесення змін до Конституції України“. Нижче подаємо основні з них, які задекларовані нині діючим Президентом
Структура Конституції України у новій редакції:
Преамбула.
Розділ І «Засади конституційного ладу» (етапі 1-23);
розділ II «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина» (статті 24-73);
розділ III «Народне волевиявлення» (статті 74-84);
розділ IV «Національні Збори України» (статті 85-111);
розділ V «Президент України» (статті 112-125);
розділ VI. «Кабінет Міністрів України» (статті 126-133);
розділ VII «Суд і правосуддя. Прокуратура» (статті 134-145);
розділ VIII «Конституційний Суд України» (статті 146-154);  
розділ IX «Місцеве самоврядування та територі­альна організація влади» (етапі 155-166);
розділ X «Внесення змін до Конституції України» (статті 167-170);
розділ XI «Прикінцеві положення» (стаття 171);
розділ XII «Перехідні положення» (14 пунктів).
Основні положення проекту нової редакції Конституції України зводяться до такого.

У розділі ІІ «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина»
серед громадянських прав окремо закріплюється право кожного мати сім'ю та повагу до сімейного життя.
Конкретизовано регламентацію питання за­хисту від втручання у приватне життя людини. Зокрема передбачено, що кожному гарантується, крім раніше передбачених видів таємниць, ще й таємниця електронної та іншої кореспонденції.
На конституційному рівні визначено, що засновниками та членами політичних партій можуть бути громадяни України.

У розділі
III«Народне волевиявлення» зафіксовано, що виборці самостійно вирішують питання щодо їх участі у виборах.
Вирішено питання щодо розведення у часі різних видів виборців - Президента України, народних депутатів, виборців до органів місцевого самоврядування шляхом встановлення заборони на одночасне їх проведення. Розділ також допов­нено положенням про неможливість балотування на виборах нових категорій посадових осіб - суд­дів, прокурорів, слідчих, військовослужбовців та інших, чия діяльність має бути виключно позаполітичною (причини не виборності).

Розділ
IV«Національні збори України»
Національні збори України, за новою консти­туцією, складаються із двох палат - депутатів і Сенату. Загальний склад Палати депутатів - триста народних депутатів, які обираються строком на чотири роки. До загального складу Сенату входять по три сенатори, які обираються на шість років в АР Крим, кожній області, місті Києві, а також у громадах, які за статусом прирівнені до області. До складу Сенату також входять колишні Президенти України, крім тих, які усунуті з поста в порядку імпічменту. Кожні два роки переобираються по одному сенатору.

Розділ
V«Президент України»
Президент України обирається всенародно на виборах строком на п'ять років.
Унаслідок переходу до двопалатної побудови парламенту імпічмент набуватиме класичного вигляду, коли рішення про звинувачення Президента України ухвалюється нижньою палатою, а рішення про усунення його з поста - Сенатом.

Розділ
VI«Кабінет Міністрів України»
Кабінет Міністрів України - Уряд України - є ви­щим органом у системі органів виконавчої впади. Допускається сумісність мандата народного депу­тата з посадою члена Кабінету Міністрів України. 

Розділ
VII«Суди і правосуддя»
У громадах, визначених законом випадках та порядку - правосуддя здійснюється виборними мировими суддями.
Суддям  гарантується недоторканість. Суддя не може бути без згоди Сенату затриманий чи заарештований.

Розділ
VIII«Конституційний суд України»
Суддя Конституційного суду України признача­ється за поданням Президента України рішенням Сенату, що ухвалюється не менш як двома третинами від його загального складу, строком на дев’ять років, без 
права бути призначеним повторно.

Розділ
IX«Місцеве самоврядування та територіальна організація влади»
Представницьким органом місцевого само­врядування є ради громади. Депутати ради громади обираються строком на чотири роки жи­телями громади, які мають право голосу. Голова громади обирається на строк повноважень ради громади її жителями.
 
 
Начальник відділу інформації
та зв’язків із громадськістю
міської ради С.В.Чачина
© Інститут Трансформації Суспільства 2008
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Наша адреса: Україна, 01034, Київ, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28(27), e-mail: editor@osp.com.ua