www.novograd.osp-ua.info

Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету у 2019 році
22.03.2019

Департамент праці та соціального захисту населення Новоград-Волинської міської ради оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких у 2019 році надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку використання коштів, передбачених в міському бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань ветеранів, та Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затверджених рішенням міської ради від 01.11. 2018 року № 560, та наказу департаменту праці та соціального захисту населення Новоград-Волинської міської ради від 21 березня 2019 року № 28(в) «Про організацію та проведення конкурсу з визначення програм   (проектів, заходів),  розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету у 2019 році».

Мета конкурсу –
розвиток партнерства з громадськими об’єднаннями ветеранів та  залучення їх до розв’язання соціальних проблем ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій відповідно до визначених пріоритетних напрямків.

Конкурсні пропозиції, які подаються на конкурс, мають бути спрямовані на вирішення таких пріоритетних завдань [1]:


1) реалізацію програм (проектів, заходів) громадських об’єднань за результатами конкурсу, а саме:

- відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників;

- проведення спортивно-реабілітаційних заходів;

- проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проекту, заходу);

- проведення заходів з військово-патріотичного виховання;

- розроблення та виготовлення довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльності громадських об’єднань ветеранів без права їх подальшого використання в комерційних цілях;

2) адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадських об’єднань для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), а саме:

- оренда нежитлових приміщень у разі відсутності власних приміщень громадських об’єднань або наданих їм безоплатно відповідно до статті 20 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

- оплата комунальних послуг у межах середніх норм споживання щодо приміщень, в яких громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність;

- оплата праці (матеріальне заохочення) для кожного з не більше трьох штатних працівників у розмірі мінімальної заробітної плати по Україні, встановленої згідно чинного законодавства;

- придбання канцелярських товарів;

- послуги зв’язку та обслуговування оргтехніки.
Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат на реалізацію програми (проекту, заходу) на адміністративні витрати закладається не більше 20 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки.

Рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) має відповідати міському рівню проведення конкурсу[2].

Проекти (програми, заходи) для участі у конкурсі можуть подавати громадські об’єднання ветеранів або їх відокремлені підрозділи із статусом юридичної особи, статутна діяльність яких поширюється на територію міста Новограда-Волинського, які:

-          є юридичними особами, зареєстровані в установленому порядку і внесені до Реєстру громадських об’єднань;  

-          зареєстровані не пізніше ніж за 6 місяців до оголошення конкурсу;

-          створені ветеранами війни, або членами сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, або жертвами нацистських переслідувань, або жертвами політичних репресій з метою з метою захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема соціальних, та інших інтересів вищеперерахованих категорій громадян, які отримали свій статус відповідно до Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”“Про жертви нацистських переслідувань” та “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”.

У рамках проведення конкурсу не можуть бути підтримані проекти, які:

-          передбачають отримання фінансової підтримки за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, розпорядником яких є інший організатор конкурсу;

-          спрямовані на отримання прибутку;

-          спрямовані на підтримку політичної партії або релігійної організації;

-          не передбачають міського рівня реалізації.
Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених в міському бюджеті на 2019 рік.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 85% вартості проекту. Решта 15 % необхідного обсягу фінансування проекту, мають бути забезпечені громадськими об’єднаннями ветеранів у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

-          заяву про участь у конкурсі за формою згідно з додатком;

-          опис та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) проекту, заходу за рахунок бюджетних коштів за формою згідно з додатком;

-          листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

-          інформацію про діяльність учасника конкурсу, зокрема про досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадського об’єднання ветеранів, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за формою згідно з додатком.

-          Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи громадського об’єднання ветеранів (на підписання, подання чи захист конкурсної пропозиції – у разі підписання чи захисту конкурсної пропозиції не керівником громадського об’єднання ветеранів)

Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

Проекти, що подаються для участі у конкурсі, повинні бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.
Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути подані в папці, прошнуровані та пронумеровані, укомплектовані відповідно до зазначеного вище переліку документів. Електронні копії документів, що складають конкурсну пропозицію, подаються у форматі PDF та MicrosoftWord (MicrosoftExcel) на CD або DVD диску чи інших електронних носіях інформації разом із друкованим варіантом конкурсної пропозиції.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Громадське об’єднання ветеранів може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції приймаються з 22 березня 2019 року по 22 квітня 2019 року включно, щоденно, з 08.00 до 17.15 (в п’ятницю – з 08.00 до 16.00), крім суботи, неділі та святкових днів, за адресою: 11708, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 40, департамент праці та соціального захисту населення Новоград-Волинської міської ради.

Консультації та додаткова інформація за телефоном (04141)2-50-21 або на сайті : http://novograd.osp-ua.info.

До участі у конкурсі не допускаються громадські об’єднання ветеранів у разі, коли
:

-          інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про громадське об’єднання ветеранів, що міститься у відкритих державних реєстрах;

-          громадське об’єднання ветеранів не є юридичною особою, зареєстрованою в установленому порядку, або було зареєстроване пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу;
-          громадське об’єднання ветеранів відмовилося від участі в конкурсі шляхом надсилання офіційного листа;
-          громадське об’єднання ветеранів перебуває у стадії припинення;
-          конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;
-          установлено факт порушення громадським об’єднанням ветеранів вимог бюджетного законодавства у попередніх двох бюджетних періодах.

Конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих пропозицій громадськими об’єднаннями ветеранів відповідно до Порядку проведення конкурсу.

Під час укладання договорів з переможцем конкурсу рекомендований обсяг бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) ними відповідної програми (проекту, заходу) може бути змінений організатором Конкурсу з метою приведення кошторису програми (проекту, заходу) у відповідність з вимогами бюджетного законодавства та принципами економного та ефективного використання бюджетних коштів.

Директор департаменту                                                                Л.В. Хрущ
 

[1]Відповідно до визначених організатором конкурсу переліком пріоритетних напрямків та цільових груп населення
[2]обласний, районний, міський, міськрайонний, ОТГ
 
 
 
 

 

© Інститут Трансформації Суспільства 2008
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Наша адреса: Україна, 01034, Київ, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28(27), e-mail: editor@osp.com.ua