www.novograd.osp-ua.info

Лист заступника Міністра екології та природних ресурсів України
19.03.2018

На адресу міського голови Весельського В.Л. надійшов лист від заступника Міністра екології та природних ресурсів України у відповідь на звернення міського голови Новограда-Волинського до народного депутата України Литвина В.М.стосовно сприяння у погодженні  документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг річок Случ та Смолка в межах міста Новограда-Волинського наступного змісту:

«Міністерство екології та природних ресурсів України у відповідь на Ваше звернення до народного депутата України Литвина В.М.  про погодження  документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг річок Случ та Смолка в межах міста Новограда-Волинського повідомляє.

До Мінприроди неодноразово надходили на розгляд проекти землеустрою щодо організації та встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони вздовж річок Случ та Смолка в межах міста Новограда-Волинського Житомирської області (далі - проекти), які не були погоджені Мінприроди через невідповідність вимогам законодавства.

Зокрема, Мінприроди повідомляло, що:

у постанові Судових палат у цивільних та господарських справах Верховного Суду України від 05.11.2014 по справі № 6-171цс14в зазначається: «Існування прибережних захисних смуг визначеної ширини передбачене імперативними нормами (стаття 60 Земельного кодексу України, стаття 88 Водного кодексу України). Відтак, відсутність проекту землеустрою щодо встановлення прибережної захисної смуги не свідчить про відсутність самої прибережної захисної смуги, оскільки її розміри встановлені законом». Аналогічну позицію викладено також у низці інших постанов Судових палат, окрема від 09.09.2014 у справах № 3-40гс14 та № 3-74гс14;

згідно зі статтею 88 Водного кодексу України (далі - ВКУ) у межах існуючих населених пунктів прибережна захисна смуга (далі - ПЗС) встановлюється з урахуванням містобудівної документації; ПЗС встановлюються на земельних ділянках всіх категорій земель, крім земель морського транспорту;

об'єкти, що знаходяться у ПЗС, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з ПЗС (стаття 89 ВКУ);

проектами передбачено зменшення нормативної ширини ПЗС, що не підтверджено урахуванням затвердженої в установленому порядку містобудівної документації;

не враховані попередні зауваження Мінприроди: наприклад, у переліках обмежень у проектах взагалі не вказані обмеження у використанні земель стосовно охорони водності малої річки Смолка, які регламентовані статтею 80 ВКУ і стосуються басейну малої річки, її заплави та інших визначених цією статтею територій, а отже, поширюються як на водоохоронні зони, так і на ПЗС.

Додатково зазначалося, то:

згідно зі статтею 25 Закону України «Про землеустрій» види документації із землеустрою та їх склад встановлюються виключно цим Законом. У той же час окремих проектів землеустрою щодо встановлення тільки ПЗС Законом України «Про землеустрій» не передбачено;

ДБН Б.1-3-97 «Складі зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів», який був чинний на момент затвердження Генерального плану м. Новограда-Волинського (2008 р.), зокрема, визначав, що: «Схема планувальних обмежень виконується на топографічній основі. На кресленні відображаються території, до яких законодавством та державними нормами встановлені відповідні обмеження на їх використання: ... й) водоохоронні зони та прибережні смуги водойм і водотоків» (пункт 3.10);

пунктом 2 рішення Новоград-Волинської міської ради Житомирської області від 11.09.2008 № 373 «Про затвердження Генерального плану міста Новограда-Волинського» було передбачено: «Зобов’язати підприємства, їх об’єднання, установи та організації незалежно від форм власності, які здійснюють проектування, роботи з будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту, здійснюють окремі види господарської діяльності у будівництві та землекористуванні, беззаперечно дотримуватись положень Генерального плану...»;

згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»:

«Генеральні плани населених пунктів, затверджені до набрання чинності цим Законом, є безстроковими» (пункт 3 розділу V «Прикінцеві положення»);

«План зонування території розробляється на основі генерального плану населеного пункту (у його складі або як окремий документ) з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон»; «Зонування території здійснюється з дотриманням таких вимог:...7) відображення меж прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів» (стаття 18);

«Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території»; «Детальний план території визначає:.. 11) межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів (у разі відсутності плану зонування території)» (стаття 19);

відповідно до Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них, затвердженого постановою Кабінету Міністрів У країни від 08.05.1996 № 486:

«До складу водоохоронних зон обов'язково входять заплава річки, перша надзаплавна тераса, бровки і круті схили берегів, а також прилеглі балки та яри» (пункт 3);

«Зовнішня межа водоохоронної зони ... визначається з урахуванням: ... лісових насаджень, що найбільшою мірою сприяють охороні вод із зовнішньою межею не менш як 1000 метрів від урізу меженного рівня води» (пункт 8).

Вищенаведені вимоги, серед іншого, спрямовані на запобігання легалізації незаконної забудови у межах нормативних розмірів прибережних захисних смуг водних об’єктів (стаття 60 Земельного кодексу України та інші) та необгрунтованому зменшенню ширини прибережної зони з метою подальшого використання відповідних територій для інших потреб.

На думку Мінприроди, такий підхід має відповідати інтересам місцевої громади, враховуючи те, що генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій та детальні плани територій підлягають громадським слуханням, без проведення яких затвердження цієї містобудівної документації забороняється (стаття 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

Також в інтересах місцевих жителів є належне врахування питань дотримання їх прав на загальне водокористування, яке, відповідно до статті 47 ВКУ здійснюється громадянами для задоволення їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об'єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно, без закріплення водних об'єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів.»

 
© Інститут Трансформації Суспільства 2008
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Наша адреса: Україна, 01034, Київ, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28(27), e-mail: editor@osp.com.ua