www.novograd.osp-ua.info

Соціально-економічне становище міста Новогра䬬-Волинського за січень 2018 року
12.03.2018

НАСЕЛЕННЯ

На 1 січня 2018р. чисельність наявного населення міста Новоград–Волинського за оцінкою становила 56288 осіб. Загальне скорочення по місту за січень-грудень 2017р. становить  -28 осіб. За аналогічний період минулого року загальний приріст населення становив  161 особу.

Кількість зареєстрованих народжень за січень-грудень 2017р. – 500 осіб, що на 52 особи менше від минулорічного показника. Смертей зареєстровано на 29 більше  від минулорічного показника (104,2%).

У розрахунку на 1000 жителів показник народжуваності у січні-грудні  2017р. склав 8,9 ‰, коефіцієнт смертності – 12,6‰ .

ТРАНСПОРТ


У січні 2018р. вантажооборот підприємств транспорту міста становив 0,9 млн.ткм, або 102,1 від обсягу у січні 2017р. Підприємствами транспорту перевезено 1,5 тис.т вантажів, що становить 86,0% від минулорічного обсягу.

Пасажирооборот виконано в обсязі 7,1 млн.пас.км, послугами скористалося 471,0 тис. пасажирів, а це відповідно 94,3% та 95,7% від обсягів за січень 2017р.

БУДІВЕЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ


У 2017р. у місті прийнято в експлуатацію  6617 м2  загальної площі житла, що на 58,9% менше порівняно з минулим роком та становить 4,1% загального обсягу по області.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ


За 2017р. підприємствами та організаціями міста Новоград-Волинського за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 240,7 млн.грн. капітальних інвестицій, що становить 3,5 відсотки обласного обсягу .

В розрахунку на одну особу по місту освоєно капітальних інвестицій за  2017 рік  –4256,7  грн., що менше на 23,5% обласного рівня.

НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ


Коло звітуючих організацій по місту Новоград–Волинському   складається з організацій, у  яких основним видом діяльності є надання  послуг як населенню, так і підприємствам та організаціям. 

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери нефінансових послуг, за 2017р. склав 87946,1тис.грн., у тому числі за ІV квартал 2017р. – 24720,7 тис.грн. У відсотках до загального обсягу по області – 1,8% з початку року.

Населенням оплачено з початку року 36617,6 тис.грн., або 41,6% загального обсягу послуг міста, в тому числі за ІV квартал – 9778,4 тис.грн., або 39,6%.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ


Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій міста (по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у четвертому кварталі 2017р. становила 5857 грн. Розмір заробітної плати  по місту становив 90,7 % середньообласного рівня.  

Сума невиплаченої заробітної плати по місту на 1 січня 2018р. склала 158,5 тис. грн. Середньооблікова  чисельність  штатних працівників у четвертому кварталі 2017р. становила 8357 осіб.

СОЦІАЛЬНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


ОПЛАТА  НАСЕЛЕННЯМ  ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНИХ   ПОСЛУГ


У  2017р. по місту Новоград–Волинському було нараховано  за  всі  види  житлово–комунальних  послуг 75314,8 тис.грн., в тому числі за грудень  12592,1  тис.грн. Сплачено населенням міста за   2017р. 75105,3 тис.грн., в тому числі за грудень 9874,4 тис.грн. (або 130,3 % від нарахованого у  листопаді   2017р.)

На кінець грудня 2017р. заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 7355,6 тис.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 1288,2 тис.грн, за вивезення побутових відходів – 830,9тис.грн. В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання та централізоване водопостачання та водовідведення  над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цих видів послуг на кінець грудня  2017р. була відсутня.

У грудні 2017р. мали борг терміном 3 місяці і більше: за вивезення побутових відходів – 39,1%  власників особових рахунків, за газопостачання – 13,7%, за утримання будинків, споруд і прибудинкових територій – 12,0%,  за централізоване водопостачання та водовідведення – 8,5%, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 3,4%.

ПРО НАДАННЯ  НАСЕЛЕННЮ СУБСИДІЙ


За січень 2018р. міським відділом субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг було призначено субсидії 90 домогосподарствам на суму 140,1 тис. грн. Середній розмір призначеної субсидії за місяць становив 1556,7 грн.

У звітному місяці отримали субсидії 13105 домогосподарств. Заборгованість бюджетів перед організаціями-надавачами послуг на кінець звітного місяця  становила 35911,6 тис. грн.

За січень 2018р. готівкові субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива для домогосподарств не призначались.

У звітному місяці готівкові  субсидії отримали 23 домогосподарства на суму 65,5 тис.грн.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


За січень–грудень 2017р. обсяги експорту товарів по місту становили 34824,7 тис.дол. США, імпорту – 26230,3 тис.дол. США. Порівняно з січнем–груднем 2016р. вони зросли на 12,8% та 6,9% відповідно.

Позитивне сальдо склало 8594,4 тис.дол. (за січень–грудень 2016р. – 5992,4 тис.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,33 (за січень–грудень 2016р. – 1,25).

Обсяг експорту послуг міста за січень–грудень 2017р. становив 8110,2 тис.дол. США, імпорту – 675,5 тис.дол США. Сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 7434,7 тис.дол. (за січень–грудень 2016р. – 7910,9 тис.дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту послуг становить 12,01.

Порівняно з 2016р. експорт  послуг впав на 6,4%,  імпорт послуг - на 10,1%.

15,2% від обласного рівня обсягу експорту послуг припадає на підприємства міста Новоград-Волинського. В імпорті послуг 5,2% сформовано підприємствами міста.

Збільшення сукупного обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) до початку року з урахуванням курсової різниці склало 1104,3 тис.дол. США або 17,0%.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених в економіку міста Новоград-Волинського за весь період інвестування, станом на 31 грудня 2017р. становив 7608,9 тис.дол США. У розрахунку на одного мешканця міста припало 134,4дол. США іноземних інвестицій. На підприємствах Новоград-Волинського  зосереджена частина інвестиційних коштів –3,3% від загального обсягу області.Кур’ята А.Г.,

начальник управління статистики           
у м. Новоград-Волинському
© Інститут Трансформації Суспільства 2008
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Наша адреса: Україна, 01034, Київ, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28(27), e-mail: editor@osp.com.ua