www.novograd.osp-ua.info

Позашкільна освіта

 

Мережа позашкільних закладів міста Новограда-Волинського.
 

 

Позашкільна установа
Адреса
Телефон
041-41
Керівник
Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки
вул. Ушакова,54
3-62-88
Кащук
Микола Володимирович
Палац дітей та молоді міста Новограда-Волинського
 
вул. Гетьмана Сагайдачного, 25
5-21-44
5-60-55
e-mail: palaznv@mail.ru
Добровольна
Ольга Харитонівна
Центр науково-технічної творчості учнівської молоді
 
вул. Героїв Майдану, 19
5-24-32
Найдюк
Валентина Іванівна
 
 
Позашкільні навчальні заклади міста реалізують основні напрями своєї діяльності з урахуванням вікових особливостей дітей, запитів в позаурочний час, власних потреб.
В цих закладах позашкільною освітою охоплено близько 3000 дітей міста, яка здійснюється у різноманітних організаційних формах: гурткова робота, клубна робота, походи, екскурсії, концерти, виставки, змагання, тренування тощо.
 
Палац дітей та молоді
Палац дітей та молоді міста Новограда-Волинського – позашкільна установа, широкодоступний заклад освіти, який дає дітям та молоді додаткову освіту, спрямовану на здобуття знань, умінь і навичок за інтересами, а також забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля. Заклад є одним із передових позашкільних навчальних закладів України: у лютому 2009 року отримано нагороду Академії педагогічних наук України «Флагман сучасної освіти України».
Палац дітей та молоді в своїй діяльності керується Законом України від 22 червня 2000 р. №1841-ІІІ «Про позашкільну освіту» (із змінами, внесеними згідно із Законами) та Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001р. №433.
Палац дітей та молоді міста Новограда-Волинського - комплексний, багатопрофільний позашкільний навчальний заклад, організаційний, координаційний та методико-інформаційний центр навчально-виховної роботи в місті.
В Палаці функціонують, органічно доповнюючи зміст роботи одне одного, відділи: раннього творчого розвитку дитини, художньо-естетичного виховання, туристсько-краєзнавчий, фізкультурно-спортивний, еколого-натуралістичний, науково-технічний, гуманітарний.
Навчально-виховний процес забезпечують 25 педагогів, у тому числі директор закладу (Добровольна О.Х.), 2 завідуючих відділами (Костюк О.Є., Маркович О.Е.), 1 методист (Челядіна Н.Б.), 2 акомпаніатора, 19 керівників гуртків, з них: 1 майстер народної освіти (Дмитрук Т.М.), 1 відмінник освіти (Харитонов О.М.), чотирьом педагогам присвоєно звання «Керівник гуртка-методист» (Желєзнова О.К., Антошевська Л.А., Костюк О.Є., Харитонов О.М.).
В гуртках займається 1030 (1700) дітей віком від 3 до 21 року. Усі гуртки та творчі об’єднання ПДМ є експериментальними осередками для апробації нових навчально-виховних програм, інноваційних методик профільного навчання на основі сучасних особистісно орієнтованих педагогічних технологій. Апробовано та успішно використовуються авторські програми гуртків «Колаж» (керівник Желєзнова О.К.), «Фітодизайн» (керівник Дмитрук Т.М.), ЦРТР «Першоцвіт» (керівник Антонова М.В.).
Педагоги закладу працюють над удосконаленням системи гурткової роботи в освітніх закладах міста; залучають учнів шкіл до участі в обласних, всеукраїнських конкурсних заходах, навчально-дослідницької та пошуково-краєзнавчої роботи; ведуть просвітницьку роботу серед педагогічних колективів шкіл щодо впровадження найбільш ефективних методик і технологій навчально-виховної та розвивальної роботи з дітьми та учнівською молоддю.
Для підсилення в місті та області креативного потенціалу позашкільного навчально-виховного мікросоціуму, з метою сприяння розвитку юних талантів та обдарувань педагогічним колективом Палацу дітей та молоді розроблено та забезпечено реалізацію щорічного обласного фестивалю-конкурсу вокального мистецтва «Кришталеві нотки», забезпечується участь гуртківців в обласних, всеукраїнських конкурсах, фестивалях, змаганнях, масових заходів для учнівської молоді за різними напрямами позашкільної освіти. Кращі вихованці ПДМ представляють місто на обласних та всеукраїнських заходах, забезпечуючи високий рейтинг позашкільного закладу.
У практику роботи Палацу ввійшло проведення науково-практичних конференцій, семінарів, майстер-класів (в місті та області), засідань методичної та педагогічної рад. Велика увага приділяється питанню підвищення фахової компетентності та творчого потенціалу педагогів. З цією метою організовано роботу профільних методичних об’єднань, у рамках роботи яких проводяться щорічно психолого-педагогічні тренінги, майстер-класи. Вперше в 2010-2011 навчальному році відбувся конкурс педагогічної майстерності «Керівник гуртка року», в якому абсолютним переможцем стала Желєзнова О.К., керівник гуртка «Колаж».
Значну увагу педагоги закладу приділяють роботі щодо розроблення та впровадження здоров’я збережувальних технологій. Формування у вихованців здорового способу життя є пріоритетним напрямом навчально-виховної роботи Палацу дітей та молоді. Особлива увага спрямовується на роботу з профілактики ВІЛ/СНІДУ. Проводиться інформаційна та роз’яснювальна робота в гуртках і творчих об’єднаннях, практикуються лекції, тематичні заходи, дні здоров’я. Щороку проходяться конкурси творчих робіт (малюнків, плакатів) на тему боротьби зі СНІДом.
Важливе місце в навчально-виховній роботі ПДМ відведено таким формам роботи, що спрямовані на організацію змістовного відпочинку та оздоровлення вихованців. Робота в пришкільних оздоровчих таборах є логічним продовженням профільного навчання в гуртках, інших творчих об’єднаннях. Метою є створення умов для творчої самореалізації вихованців за обраним профілем навчально-творчої діяльності; відпочинку, оздоровлення і розвитку; формування навчально-творчого соціуму. Їх використання органічно поєднує різні форми оздоровчої та дозвіллєвої роботи та сприяє розширенню практичної та соціально-творчої складових освітнього процесу.
Колектив Палацу дітей та молоді разом з своїми вихованцями ведуть активну творчу діяльність, приймаючи участь в внутрішніх, загальноміських та обласних заходах.
При Палаці дітей та молоді функціонує центр раннього творчого розвитку – «Першоцвіт». Близько 45 дітей віком від 3 до 6 років щорічно відвідують Центр, де на них чекають цікаве спілкування з педагогами та улюбленими героями. На заняттях з розвивальних ігор діти виконують творчі завдання та знаходять відповіді на логічні загадки. З казковими героями пізнають яскравий світ фарб на заняттях «Умілі ручки». Знайомитися, вітатися, розповідати про себе, грати і співати англійською мовою діти вчаться на заняттях англійської мови. На заняттях з музичної абетки та хореографії дітей ознайомлюють із чарівними нотками та мелодіями, вчать виконувати веселі пісні, грати в народні ігри, водити хороводи та пізнавати мистецтво танцю. Досвідчені педагоги вчать малят основам здорового способу життя, розвивають логіку, пам’ять і увагу, залучають батьків вихованців до активної участі в різноманітних конкурсах, ігрових програмах, святах, тематичних ранках, соціально-виховних проектах, що сприяє створенню атмосфери взаєморозуміння, співпраці, творчості збереженню національних родинних традицій.
 
Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки
Це профільний позашкільний навчальний заклад, в якому позашкільна освіта здійснюється за фізкультурно-спортивним напрямком, який забезпечує розвиток фізичних здібностей вихованців, учнів і слухачів, необхідні умови для повноцінного оздоровлення, загартування, змістовного відпочинку і дозвілля, занять фізичною культурою і спортом, підготовку спортивного резерву для збірних команд України, набуття навичок здорового способу життя.
В ДЮКФП працює 11 працівників, з них 10 штатних керівників гуртків мають вищу спеціальну освіту. В клубі функціонує 24 гуртки та культивують 3 види спорту, а саме: легка атлетика, греко-римська боротьби, футбол.
Основними показниками роботи ДЮКФП є дані про стан здоров’я і фізичну підготовленість учнів, збереження стабільності контингенту вихованців, виконання ними нормативних вимог з фізичної та технічної підготовки, результати виступів збірних команд по видам спорту у міських, обласних, Всеукраїнських змаганнях, підготовка спортсменів розрядників.
 

Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

З метою виховання у дітей зацікавленості до науки і техніки, творчого ставлення до роботи, прагнення до глибокого оволодіння знаннями, профорієнтації учнів, розвитку раціоналізаторських та конструкторських здібностей, стимулювання зросту технічної майстерності у Новограді-Волинському функціонує Центр науково-технічної творчості учнівської молоді. У ЦНТТУМ працює 18 гуртків під керівництвом 13 педагогів, а саме спортивно-технічний (авіамоделювання) та науково-технічний, декоративно-ужиткового мистецтва (виготовлення сувенірів, в‘язання, вишивання, художня естетика та дизайн одягу, інтер‘єру, бісероплетіння), початково-технічного моделювання.
В 2011 році відкрито новий гурток - мистецьку студію «Азалія». Молодша і старша група, а це діти віком від 10 до 16 років, відвідують заняття на базі Центру в окремому приміщенні – майстерні творчості. Під час занять формуються спеціальні знання з предметів: основи живопису, композиції, скульптури, дизайну, паперопластики, вишивки ручної та машинної, ручного ткацтва та інших видів декору, народознавства. Тематика ще одного нового гуртка «Індустрія моди» для дівчаток 7-8 класу пропонує широке послідовне висвітлення основ догляду за зовнішністю з урахуванням індивідуальних особливостей, стилю, моди, власного образу. З метою формування пізнавальних та практичних навичок у сфері кулінарії, ведення домашнього господарства з 2011 року введено курс «Майбутня господиня». Програмою гуртка передбачено теоретичні й практичні зайняття, під час яких діти освоюють технології приготування простих кулінарних виробів, способи прикрашання страв та основи ведення домашнього господарства. З майбутніми інженерами та техніками займаються у новоствореному гуртку «Космічної техніки». Для організації змістовного дозвілля підлітків працює Техноклуб.
З 2011 року центр працює і у в суботу.


 

 

© Інститут Трансформації Суспільства 2008
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Наша адреса: Україна, 01034, Київ, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28(27), e-mail: editor@osp.com.ua